artikel

Werkkostenregeling voor kerstpakket of bedrijfsuitje vanaf 2020 verruimd

Horeca 1749

De ministerraad heeft vanaf 1 februari besloten dat vanaf 2020, werkgevers tot 2.000 euro hogere onbelaste vergoedingen kunnen geven aan hun medewerkers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee je bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunt geven, wordt verruimd.

Werkkostenregeling voor kerstpakket of bedrijfsuitje vanaf 2020 verruimd

Vooral kleine werkgevers, ook in de horeca, hebben voordeel van de nieuwe regeling.

Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon onbelast vergoeden of verstrekken. Het gaat daarbij om de loonsom van alle medewerkers samen. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten.

Verhoging onbelaste vergoedingen

Dit percentage wordt vanaf 2020 verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van het huidige bedrag van 4800 euro. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Daardoor hebben met name midden- en kleinbedrijven (mkb) hier voordeel van.

‘Tijdelijk werk horeca levert geen vaste banen op, maar kost banen’

De verruiming wordt gefinancierd uit de 100 miljoen euro die door het kabinet in 2018 beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb. Branchevereniging voor de horeca, KHN was een van de partijen die zich hier voor heeft ingezet.

Reageer op dit artikel