blog

Verkoop of verhuur van uw pand?

Horeca

Wie een bedrijfspand in eigendom heeft, staat bij de verkoop voor het dilemma: ga ik mijn pand verkopen of verhuren? Een vaak lastige keuze. Een overzicht met de gevolgen van de keuze een eenmanszaak of vennootschap onder firma.

Verkoop of verhuur van uw pand?

Bij de keuze tussen verkoop of verhuur gaat het om een keus tussen emotionele en rationele overwegingen. Voor verkoop pleit gemoedsrust, een nogal emotionele afweging omdat je van de ‘sores’ af bent. Ten minste; zo wordt gedacht. Dat is immers makkelijker gezegd dan gedaan. Zo is de verkoopsom uiteraard hoger, zodat een kandidaat-koper over meer eigen geld moet beschikken.

Verder volgt er meestal een forse fiscale claim omdat de Belastingdienst over het verschil tussen de (meestal lage) boekwaarde en de verkoopprijs belasting heft. Wat blijft er dan nog aan kapitaal over? De uitkomst van de berekening van het netto inkomen over het resterende kapitaal valt vaak zwaar tegen vanwege de huidige lage rente die de banken momenteel vergoeden.

Is het alternatief – uw bedrijf verkopen en het pand verhuren – aantrekkelijker? Dat is uiteraard niet eenvoudig te beantwoorden, want het hangt af van veel factoren. Ten eerste moet je er zo goed als zeker van zijn dat de kandidaatkoper de kwaliteit heeft om een gezond bedrijfsresultaat te behalen, zodat de huur wordt betaald. Een onafhankelijke beoordeling en eerlijk advies door een HMN makelaar helpt om deze inschatting goed te maken.

De verkoopsom van het bedrijf kan gebruikt worden om (hypotheek)schulden af te lossen of te verminderen. Ook de fiscale claim zoals hierboven genoemd dient te worden voldaan. Uw makelaar kan u daarbij helpen, onder meer door samen met een Rijkstaxateur een zogenaamde minnelijke waardering van uw pand te maken. Hierbij leert de praktijk dat deze meestal relatief laag uitvalt zodat de belasting die u dient te betalen enigszins meevalt.

Vervolgens valt het pand in de IB box 3, waardoor de belastingheffing over uw vermogen wordt berekend en niet over de huur. Uitgaande van een huur die 8 à 10 procent bedraagt van de waarde van uw pand, is het inkomen dat u overhoudt meestal veel hoger dan bij verkoop van uw pand.

Reageer op dit artikel