blog

Menselijk stemgeluid

Horeca

De appartementeigenaren boven het nieuwe Ledig Erf in Utrecht kunnen opgelucht ademhalen. De terrassen op het plein onder hen zijn van de baan. De rechter heeft de vergunning ingetrokken. De bezitters van de peperdure flatjes hebben bij de rechter geklaagd over ‘te lage waarden van het menselijk stemgeluid in de omgevingsvergunning’. De erfbewoners willen dolgraag op een bruisende plek in de stad wonen, maar dan zonder overlast.

Menselijk stemgeluid

In Nederland wordt zo langzamerhand alles en iedereen als overlast ervaren. PGB-budgethouders, asielzoekers, zzp’ers, 18-minners, beweeglijke jongetjes in de kleuterklas én de complete horeca: allemaal overlastveroorzakers-eerste-klas.
Het liefst maken we al die overlastveroorzakertjes het leven onmogelijk door ze te bedelven onder een enorme berg regeltjes. En we geven ze meteen op hun sodemieter als ze er onderuit proberen te komen. ‘Hand-haven’, noemen we dat en het klinkt net zo primitief als het is.

Volgens antropologen verschilt de mens van de aap door een combinatie van twee eigenschappen: 1. empathie en 2. taal. Terwijl apen elkaar krijsend de kop inslaan, praten wij mensen met elkaar. Wij herkennen de behoeften van anderen en we overleggen om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Briljante stap in de evolutie.

Alleen komt van dat overleggen de laatste tijd niet meer zo veel. We ervaren te veel overlast van de ander. Liever handhaven we, ook al is dat evolutionair een stapje terug.

Ook de gemeente Utrecht heeft aangekondigd te handhaven als de kersverse exploitanten van het nieuwe Ledig Erf toch hun terras opzetten. Dat de horeca alleen maar vanwege de toezegging van een ruim terras op deze veel te dure locatie is neergestreken, telt met het voorjaar in aantocht niet.

Laten we weer eens een keertje iets heel menselijks doen, gewoon door met elkaar te overleggen. Maar niet te hard, anders worden de bovenburen boos.