video

Misset Horeca Live editie 33

Horeca

Het Haagse event had wat tijd nodig om de jury te overtuigen, want wat is op het eerste gezicht nuvoor bijzonders aan deze case? Famtrips (fam=familiarization) worden wel vaker georganiseerd. Deschriftelijke presentatie van de case kon de jury niet direct overtuigen. Het beeldmateriaal op dvd lietde stemming echter omslaan.
Er is sprake van een zeer moeilijke, verwende doelgroep. Omdat het event ook nog eens een heledag beslaat, is een zeer creatief programma vereist om een hoge opkomst te realiseren. Daarin zijnde Haagse ondernemers geslaagd. De zeer verzorgde uitvoering en soms verrassende invulling kreegalle lof.
Als punt van kritiek gold de eenzijdige invalshoek die Den Haag al jaren hanteert in haar citymarketingen promotie. Waarom blijven hameren op het koninklijke karakter van de stad, terwijl deze stad intoenemende mate grote betekenis krijgt als vestigingsplaats van belangrijke internationale instituten?De jury vond het bijzonder dat er voor dit event op zeer hoog niveau werd samengewerkt om deurente openen die normaal gesloten blijven. Daardoor ontstond er een unieke dag. Na ampele discussiewerd besloten dit event niet met zilver maar, gelet op de andere nominaties in deze categorie en deoriginaliteit van het programma, met goud te belonen.

Prins voor een dag – 15 september 2003 – Den Haag
Den Haag Marketing & Events / Convention Bureau Den Haag

Den Haag profileert zich via Den Haag Marketing & Events / Convention Bureau Den Haag op decongres- en eventmarkt als veelzijdige stad voor zakelijke bijeenkomsten onder het motto KoninklijkDen Haag. Om de corporate boekers aan zich te binden, wilde het deze groep met een eventpersoonlijk laten ervaren wat de stad te bieden heeft. Zo kon affectie ontstaat voor de stad én kon erpersoonlijk contact gelegd worden tussen boekers en Haagse aanbieders.Voor het event werden zeshonderd decisionmakers uitgenodigd die werkzaam zijn binnen deNederlandse corporate markt.
Het event was geen hard selling event. Er waren dan ook geen kwantitatieve doelstellingen. Het ginger vooral om een band te creëren tussen de stad, de Haagse ondernemers op het gebied van eventsen congressen, en de potentiële opdrachtgevers.
Het event vond de dag voor Prinsjesdag plaats en heette toepasselijk Prins voor een Dag. Om 9.30uur brachten shuttlebusjes de gasten van het Centraal Station of Parking Malieveld naar deKoninklijke Schouwburg, waar burgemeester Deetman een welkomstwoord hield. Henrik de Groot,hoofd protocol en externe betrekkingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gaf hier een opde zakelijke markt toegespitste lezing over protocol. Rond 11.15 uur gingen de gasten in vier groepenuiteen. Zij waren vooraf in de gelegenheid gesteld te kiezen uit vier verschillende deelprogramma’s inde koninklijke kleuren oranje, rood, wit en blauw. Iedere groep volgde een eigen route door de stad enbeleefde daarbij memorabele momenten op bijzondere locaties. Om 16.30 kwamen de groepen bijeenin de Scheveningse haven voor champagne, oesters en het uitwisselen van ervaringen. Op dedriemaster Minerva werd de culinaire afsluiting van de dag verzorgd door vier verschillende cateraars.Rond 20.30 werden de gasten teruggebracht naar station of parkeerplaats. Aan het event werd eenextra incentive gekoppeld door een gratis overnachting aan te bieden, plus een tribuneplaats opPrinsjesdag.

Het event heeft vraag en aanbod op een persoonlijke wijze gekoppeld. Er zijn relaties tot standgebracht op basis van onderling vertrouwen. De samenwerking van de Haagse ondernemers is goednaar voren gekomen. En tot slot zijn er, hoewel dit niet tot de directe doelstellingen behoorde,concrete boekingen gerealiseerd.Waar normaal gesproken in moeilijke tijden individualistisch denken de boventoon voert, heeft deHaagse congres- en eventbranche aangetoond dat samenwerking de sleutel tot gezamenlijk enindividueel succes kan zijn.

Video

Reageer op dit artikel