video

Reactie Francois Geurds op Lekker 2010

Horeca

Een verhuizing van een bedrijf naar een nieuwe plaats gaat nooit zonder slag of stoot. Het is moeilijkom medewerkers een positief gevoel te geven als hun vertrouwde omgeving wegvalt. Het siert Kluwerdat het deze problematiek voortvarend heeft aangepakt met Avontuur Zuidpoolsingel, temeer daar hetbedrijf als gevolg van fusies en reorganisaties een continue historie kent van ongewensteverhuizingen en verplaatsingen.
Door te kiezen voor een event werd de verhuizing naar Alphen op een afwijkende wijzegeactualiseerd.
Het nieuwe adres ‘Zuidpoolsingel’ spreekt tot de verbeelding, maar het gebruik van het woord‘Avontuur’ brengt een zeker risico met zich mee. Wie heeft er zin in een avontuur? De verhuizing isper slot van rekening van bovenaf opgelegd en creëert veel ongemakken.
De medewerkers gingen uiteindelijk positief gestemd het avontuur aan, onder andere omdat het heletraject per vestiging op maat gemaakt is. De manier waarop het event als communicatiemiddel isingezet, heeft het proces ongetwijfeld positief beïnvloed en waarde toegevoegd aan de (ongewenste)verhuizing. De stijl van het event en het drukwerk was bovendien herkenbaar Kluwer en pasteuitstekend bij de corporate identity. Dit alles waardeerde de jury met een bronzen EVA.

Avontuur Zuidpoolsingel – 20 mei t/m 1 oktober 2003 – Vestigingen Kluwer
Bureau van Harten

Op de geplande verhuizing van zes vestigingen in diverse steden naar één nieuw pand in Alphen aande Rijn reageerde de werknemers niet allemaal even positief. Het betekende voor een aantalwerknemers meer reistijd en vertrek uit een vertrouwde omgeving. Bovendien werd tegelijk met deverhuizing overgestapt van een gesloten naar een open kantoor concept. Kluwer besloot een interncommunicatietraject op te zetten om een positieve beleving te creëren rond de verhuizing en hetnieuwe kantoorconcept. Events speelden daarin een centrale rol.
Op het nieuwe kantoor kwamen de medewerkers samen die al in Alphen aan de Rijn werkten (380mensen) en de medewerkers van de vestigingen in Amsterdam, Amersfoort en Rotterdam (100mensen).
De medewerkers moesten een positief gevoel krijgen bij de verhuizing en het nieuwe open kantoorconcept. Daarvoor is ze zoveel mogelijk informatie aangeboden over het nieuwe pand, met demogelijkheden en de nieuwe werkwijze.
De verhuizing werd onder de noemer Avontuur Zuidpoolsingel gecommuniceerd als een avontuur dathet personeel met elkaar zou aangaan. Een avontuur naar het onbekende, de Zuidpoolsingel (hetadres van de nieuwe vestiging). Op 20 mei begon het avontuur. Op de werkplek vond iederemedewerker een opbergmap met de afbeelding van een kompas dat richting Zuidpoolsingel wijst. Eentweetal ontdekkingsreizigers kwam langs, net terug van een avontuur naar de Zuidpoolsingel.Tussen de kick-off en de opening werden inloopsessies georganiseerd waarbij de architect uitleg deedover het pand en de P&O manager van Kluwer vragen beantwoordde over het open kantoor concept.Via drie nieuwsbrieven (‘reisbulletins’) en intranet werden de werknemers up-to-date gehouden.Voor de verhuizing moesten alle medewerkers hun archief opschonen. Bij de start van deze actieontvingen ze allemaal een EHBO (Eerste Hulp Bij Opschonen) doosje met tips en aanwijzingen voorbij het opschonen. De fysieke verhuizing vond midden augustus plaats. Op de maandag na deverhuizing werd er een borrel georganiseerd om nieuwe collega’s te leren kennen.De laatste etappevan het avontuur was de opening van het pand, op 1 oktober.

De bijeenkomsten vormden een integraal onderdeel van het interne communicatietraject rond deverhuizing. Voor de juiste afstemming van de communicatie waren op alle afdelingenklankbordmedewerkers aangesteld als aanspreekpunt voor de medewerkers.De verhuizing en de overgang naar het open kantoor concept zijn soepel en in positieve zin verlopen,zo bleek uit steekproeven op de afdelingen.

Video

Reageer op dit artikel