video

Reactie Makkie Mulder op lek in Lekker

Horeca

De jury was onder de indruk dat de deelnemers een vrije dag opofferden om bij het event aanwezig tezijn. Voor de motivatie is het dan extra belangrijk om met een goed programma voor de dag te komen.Het ingezonden beeldmateriaal gaf weer dat er een juiste balans is gevonden tussen emotie/feestenerzijds en ratio/educatie anderzijds. Er werd duidelijk een snaar geraakt bij de deelnemers.
Zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen waren al in een vroeg stadium helder geformuleerd.Er werd een maximaal resultaat gehaald met de inzet van minimale middelen. Dat een van oudsherhiërarchisch bedrijf als TPG Post zich op deze wijze openstelt voor actieve en kritische participatie vande medewerkers is knap.
De jury noemde het event een voorbeeld van volwassen en volwaardige interne communicatie. TPGPost had hooguit het thema ‘de keten is compleet’ nog iets verder uit kunnen werken. De succesvollemotiverende werking van het event was reden een zilveren EVA toe te kennen.

De Eerste Oogst – 4 oktober 2003 – DeFabrique, Maarssen
The Live House

Bij de reorganisatie van de afdeling Klantenservice Zakelijke Markt waren er in plaats van 26 allroundafdelingenzestien gespecialiseerde afdelingen gekomen op negen locaties. Toen de basis van dereorganisatie stond, waren er vooral problemen in het zogenaamde ‘ketendenken’. De medewerkerswaren niet langer allrounders maar vormden een gespecialiseerde schakel in de keten. Na deorganisatieverandering werd tijdens het event De Eerste Oogst teruggekeken op wat er in korte tijdbereikt was, de zogenoemde ‘eerste oogst’.
Het event richtte zich op de 350 medewerkers en locatiemanagers van de afdeling KlantenserviceZakelijke Markt. De meesten hadden een nieuwe werkplek gekregen.
De medewerkers moesten op aanstekelijke manier weer het gevoel krijgen elkaar aan te vullen en nietzonder elkaar te kunnen. Daarbij werd samen gevierd dat er al heel wat bereikt was, werden demedewerkers bedankt voor de inspanningen die ze verricht hadden en werd de zin aangewakkerd omdoor te gaan op de ingeslagen weg.De medewerkers moesten met event tevens meer inzicht krijgenin de ketengedachte en respect krijgen voor alle schakels in de keten. Bovendien moest er vertrouwengekweekt worden in het nieuwe managementteam.
In het voortraject werd benadrukt dat persoonlijke aanwezigheid en inbreng heel belangrijk was. Demedewerkers kregen het volgende voorgelegd:Als ik de baas van Business Service was dan zou ik het volgende zeker behouden:…En het volgende zeker veranderen:…
De antwoorden werden ongecensureerd verwerkt in een film, die op alle locaties door eigenmedewerkers werd opgenomen. Bij de start van het event werd doorlopend de videofilm vertoond. Deongecensureerde teksten leidden tot herkenning en tot de reactie: het MT durft! Tijdens een plenairezitting vertelden de managementleden kort over hun Eerste Oogst. Dat ging in toegankelijke taal enmet compassie. Vervolgens betrok de dagvoorzitter het publiek erbij. Er was sprake van groteoprechtheid: geen fakegesprekken, geen manipulatie, en ruimte voor pure emotie.In hetvervolgprogramma bogen de medewerkers zich in groepen over het centrale thema: wat kun jij alsschakel de andere schakels bieden? Zij gaven hun antwoord op creatieve wijze weer metzelfgemaakte commercials, videostatement, talkshows, liedjes en posters. Workshopleidersbegeleidden de mensen in dit inhoudelijke én creatieve proces.
Langzaam werd het de medewerkers duidelijk dat ze allemaal een schakel vormden in een show dietot slot werd opgevoerd. De medewerkers bleven van begin tot eind geboeid door deze show die zesamen hadden gemaakt.

Door het open karakter van de bijeenkomst, waarbij ook erkend werd door het management dat nietalles goed ging, is het vertrouwen gewonnen. Wij-gevoel, motivatie en betrokkenheid zijn vergroot. Demedewerkers hebben weer zin in de toekomst en er is vertrouwen gewekt in de oprechtheid van hetmanagement en geloof in samenwerking met collega’s.

Video

Reageer op dit artikel