video

Reactie Mario Ridder op Lekker 2010

Horeca

Het is niet eenvoudig om aandacht af te dwingen voor de zoveelste introductie in de markt van fastmoving consumer goods. Er worden steeds nieuwe producten geïntroduceerd waarbij alle mogelijkecommunicatie- en marketingmiddelen gebruikt worden. Er moet heel creatief gewerkt worden omcategory managers, inkopers en handelspartners te enthousiasmeren en te winnen voor een nieuwesnack.
Duyvis heeft een event georganiseerd dat geheel in de lijn is met de gekozen merkbeleving en deuitstraling van het nieuwe product. Het onderscheidt zich door een hoge mate van originaliteit, zooordeelde de jury.
De gedetailleerde uitwerking van onder meer drukwerk, geluidsfragmenten en beeldmateriaal, hetgerealiseerde één op één contact tussen verkoopteam en handelspartners en de bijdrage die hetheeft geleverd aan de inlading, waren doorslaggevend voor het toekennen van een EVA.Het event werd bekroond met zilver in de categorie intern gerichte events. In de categorie business-to-business
events haalde het een iets hogere eindscore, maar gelet op de overige inzendingen in dezecategorie, volstond de jury hier met brons.

Pastrelli Relli – 8 en 9 mei 2003 – Omgeving Utrechtse Heuvelrug
B&S*) Leads

Het nieuwe zoutje Pastrelli werd met een speels en kleinschalig event geïntroduceerd bij een selectegroep handelspartners. Daarbij stond het persoonlijke contact tussen de accountmanagers van Duyvisen de handelspartners voorop. Het werd een autorally met een knipoog naar Italië, zoals ook hetzoutje dat doet. Het event was een onderdeel van de totale introductiecampagne, met als overigeonderdelen onder meer presentaties aan de overige accounts, POS-activiteiten en samplingacties.Met de Pastrelli Relli richtte Duyvis zich op vijftien tot twintig categorymanagers en inkopers van dehoofdkantoren van de handelspartners. Uitgenodigd werden ook tien zelfstandige ondernemers die lidzijn van Superunie. Daarnaast richtte het event zich op het verkoopteam van Duyvis: de vijf personendie contact hebben met de handelspartners over de opname van producten.
Bij de handelspartners moest Duyvis neergezet worden als professioneel, innovatief en sympathiekbedrijf. Bovendien moest duidelijk gemaakt worden dat met Pastrelli een eerste stap gezet werd naargroei en marge in het chipsschap (in jargon: extruderschap). Intern werd het event ingezet om debedrijfstrots te versterken en om een positieve sfeer te creëren waarbinnen succesvolleverkoopgesprekken kunnen plaatsvinden.
De accountmanagers hebben vooraf persoonlijk contact opgenomen met de handelspartners en henuitgenodigd voor een bijzondere introductie-bijeenkomst. Na het persoonlijk commitment ontvingen zeeen teaser. Het eigenlijke event bestond uit een vrolijke rally met zonnige cabrio’s en humoristische enfunctionele onderbrekingen.

Pastrelli valt onder paraplu van de nieuwe ‘Wereldzoutjes’ van Duyvis. De productinformatie ispassend vormgegeven als een atlas, waarin Duyvis al haar strategische informatie kancommuniceren. Iedere introductie van een nieuw wereldzoutje kan een plek in de atlas krijgen.Daarmee wordt de atlas een origineel ‘Duyvis Wereldzoutjes Handboek’.
Het event heeft concreet bijgedragen aan de bereidwilligheid van de handelspartners om Pastrelli opte nemen in het assortiment. Het product is, op een enkele uitzondering na, opgenomen door allehandelspartners. Het event heeft bovendien de corporate identity van Duyvis bevestigd. Dekernwoorden daaruit (spraakmakend, humor, professioneel, ongedwongen, niet overdreven luxe maarwel goed) zijn allemaal in het event terug te vinden. Gelet op de reacties na afloop van de PastrelliRelli is dit goed overgekomen bij de doelgroep.

Video

Reageer op dit artikel