video

Reactie Therese Boer op Lekker 2010

Horeca

Dit event werd door de jury unaniem als dé winnaar beschouwd. De juryleden hadden veel lof voor demanier waarop binnen dit bedrijf aan strategie gewerkt wordt en voor de mate waarin het daarbijopenstaat voor de mening van alle medewerkers. Het event heeft zichtbaar veel los gemaakt bij demedewerkers. Ze zijn met een veelheid aan ideeën gekomen op basis van de uitgezette lijnen.De persoonlijke communicatie voorafgaand aan het event werd door de jury eveneens zeer positiefbeoordeeld. Ook het gebruik van alle beschikbare communicatiemiddelen (inclusief sms) om vanuithet bedrijf één op één te kunnen communiceren met de medewerkers vond de jury een sterk punt.Hierdoor werd het bedrijf als het ware persoonlijk gemaakt voor de werknemers.
Het event sloot geheel aan bij de corporate identity van het bedrijf. Dat de eigen goede doelen werdengebruikt en een presentatoren werden ingezet die daarmee worden geïdentificeerd, versterkte hetpositieve oordeel van de jury. Het event stak met kop een schouders uit boven de andere ingezondencases en dat is terug te vinden in de waarderingen.

BuitenKans – 5 november 2003 – Treinreis door Nederland
In’tent Belevingscommunicatie

NovaMedia wilde de businessplannen voor 2004 presenteren aan de medewerkers op een manierwaarbij duidelijk werd dat het – ondanks de sterke groei – geen bureaucratische organisatie is, maarintegendeel opereert vanuit passie voor het vak en gevoel voor de mensen. De medewerkers werdenmet het event direct betrokken bij de nieuwe plannen.
Alle 350 medewerkers van NovaMedia werden voor het event uitgenodigd. Een derde van de groep isstudent en werkt parttime in het call centre. De rest werkt fulltime op kantoor voor de NationalePostcode Loterij, de BankGiro Loterij, de Sponsor Loterij of Stichting Doen.
De medewerkers moesten op een ontspannen wijze informatie krijgen over de strategie voor 2004, bijvoorkeur zonder dat dat ervaren zou worden als informatieoverdracht. Het achterliggende idee: laat zeactief aan de slag gaan met de informatie. Ook wilde het bedrijf de verschillende bedrijfsonderdelenprofileren, met behoud van het gevoel dat NovaMedia één organisatie is. De medewerkers moestenmeer inzicht krijgen in de goede doelen van de diverse loterijen en Stichting Doen.
Alle deelnemers vertrokken vanuit Amsterdam voor een treinreis door Nederland. Via de intercomhield Harmen Siezen interviews met de ambassadeurs van de loterijen om informatie te verstekkenover de strategieën van de diverse loterijen. Voor elke loterij werden opdrachten uitgevoerd in gemixtegroepjes – medewerkers van verschillende loterijen. Zo brainstormde men over nieuwe pay offs, die opcreatieve wijze werden geïllustreerd. Diverse Goede Doelen werden aangedaan. In het Gooisnatuurreservaat kregen de medewerkers uitleg over het ecoduct waaraan de Nationale PostcodeLoterij een grote bijdrage levert. Station Amersfoort was ingericht als Station Doen. Hier stondeninformatiekraampjes van vier projecten die Stichting Doen ondersteunt. De reizigers kozen ieder voorzich één project om dansend geld voor in te zamelen. In Den Bosch werd de Sint-Jan bezocht, diewordt gerestaureerd uit de opbrengst van de SponsorLoterij. Als afsluiting werd in de Orangerie feestgevierd.

Voorafgaand aan het event werd aan managers en medewerkers gevraagd welke positieve ennegatieve belevingen zij herkenden in de organisatie. Deze bevindingen zijn humorvol en kleinverwerkt in de treinreis. De vooraankondiging voor het event bestond uit drie sms-berichtjes, waarbijgezinspeeld werd op een treinreis maar niets verteld werd over de inhoud van de dag. Twee dagenvóór het event kwamen twee conducteurs (acteurs) naar het kantoor. Zij stuurden alle medewerkersnaar het loket om hun treinkaartje af te halen. Bewust werden ter verwarring kaartjes metverschillende bestemmingen uitgedeeld. Dit versterkte de saamhorigheid: niemand wist wat er nuprecies ging gebeuren.

De reizigers hebben meer begrip voor elkaars werk gekregen en zitten meer op één lijn. Van allekanten kwamen nieuwe ideeën los. Zo lieten de medewerkers merken dat ze de boodschap haddenbegrepen – en toepasten.

Video

Reageer op dit artikel