video

Grootmoederslijn

Horeca

Het event sloot perfect aan bij de corporate identity van zowel NOC*NSF als Z@ppelin. Het leek zovanzelfsprekend bij de twee partners te passen dat één van de juryleden zich afvroeg of je dan nogwel van een creatief en gedurfd concept mag spreken.
De jury had verder amper bedenktijd nodig om zich een oordeel te vormen over deze inzending. Uithet schriftelijke verslag en het beeldmateriaal bleek eenduidig dat bij de Z@ppZomerspelen allemiddelen optimaal zijn ingezet om een maximaal resultaat te bereiken. Dit geldt zowel voor hetaanlooptraject als voor de publiciteit na het evenement. Het event was geslaagd voor dedeelnemende kinderen en leverde tevens een tv-programma op waarmee een grote doelgroep isbereikt.

Z@ppZomerspelen – 21 juni 2003 – Olympisch Stadion Amsterdam
Xsaga

De Z@ppZomerspelen zijn een nieuw initiatief dat het Nederlands Olympisch Comité * NederlandseSportfederatie (NOC*NSF) en Z@ppelin samen hebben opgezet om kinderen bekend te maken metolympische idealen en de olympische sporten, en om de programmering van Z@ppelin en hetprogramma Z@ppSport te verbreden. De Z@ppZomerspelen vormden een mix van sporten, educatieen entertainment.
Met het event richtten NOC*NSF en Z@ppelin zich primair op alle kinderen in Nederland in de leeftijdvan 8 tot 12 jaar. Een klein deel daarvan kon ook daadwerkelijk meedoen aan de Z@ppZomerspelen.De secundaire doelgroepen waren kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar, de ouders van kinderentussen de 6 en 12 jaar en docenten in het basisonderwijs.
De beide organisaties wilden de zender/kijker-binding verhogen van Z@ppelin en vooral Z@ppSport.Tegelijk moesten de doelgroepen kennis maken met de olympische- en Fair play idealen.De kinderen waren voor het event uitgenodigd zich in te schrijven als team van vier. Zoals het bij eenecht olympisch event hoort, startten de Spelen met een optocht van alle teams over de atletiekbaan.Het bekende Z@ppSport gezicht Barbara Barend kondigde alle teams aan. Vervolgens betrad Zeus –oppergod van de berg Olympus en beschermer van de Olympische Spelen – het stadion, samen metde dragers van de officiële NOC*NSF olympische vlag. Olympische sporters brachten de olympischefakkel binnen. In totaal waren 38 topsporters aanwezig die allemaal eens de Olympische Spelenhadden meegemaakt. Voor het sportprogramma werden de 500 kinderen verdeeld in vijf groepen, dieelk stonden voor één van de olympische ringen. In elke ring vond een activiteit van veertig minutenplaats. Na de veertig minuten schoven de kinderen door naar de volgende ring, zodat de kinderen alleactiviteiten van alle vijf ringen meemaakten.
Voor de promotie van het event en de werving van de deelnemende kinderen zijn drie verschillendepromo’s ontwikkeld die tijdens de reguliere Z@ppSport programma’s te zien waren. In het tijdschriftZ@pp&Zo is een advertentie geplaatst. Er zijn posters naar alle scholen in Nederland gestuurd en erwas een internetsite waar de kinderen meer informatie konden vinden en waar ze zich kondeninschrijven. Van de Z@ppZomerspelen is door de TROS een verslag gemaakt met behulp van viercamerateams. De Z@ppZomerspelen zijn twee keer uitgezonden door de TROS op Net 3 tijdens deZ@ppelin uitzendingen.

Het aantal deelnemende kinderen was hoger dan verwacht. Er deden niet 400 maar 500 kinderenmee. Het event bleek ook zo tv-geniek dat de TROS besloot om een verslag van een uur te maken ende uitzending te herhalen. NOC*NSF en Z@appelin zijn van plan het initiatief in 2004 te herhalen.

Reageer op dit artikel