artikel

Legionellaregeling

Hotel

Inhoud regeling De tijdelijke Regeling legionellapreventie in leidingwater stelt de eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waterinstallatie. De eigenaar krijgt vanaf de datum van inwerkingtreding van de regeling (oktober 2000) een jaar de tijd om een risicoanalyse uit te (laten) voeren. Op basis van de uitkomst stelt hij zonodig een […]

Inhoud regeling

De tijdelijke Regeling legionellapreventie in leidingwater stelt de eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waterinstallatie. De eigenaar krijgt vanaf de datum van inwerkingtreding van de regeling (oktober 2000) een jaar de tijd om een risicoanalyse uit te (laten) voeren. Op basis van de uitkomst stelt hij zonodig een beheersplan op, om vervolgens de bijbehorende maatregelen uit te (laten) voeren.
Voor eigenaren van dergelijke installaties in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen, geldt een overgangstermijn van een half jaar. Op het naleven van de regeling wordt toezicht uitgeoefend. De kosten zijn afhankelijk van de omstandigheden.

Doel van de regeling
Met de regeling wordt de mogelijkheid van besmetting zoveel mogelijk voorkomen op plaatsen waar veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Zulke gelegenheden zijn onder andere ziekenhuizen, kantoorgebouwen, industriële complexen, recreatieve instellingen, horecagelegenheden, scholen en appartementencomplexen.

Een collectieve leidingwaterinstallatie
Dit is een installatie die leidingwater aan derden levert of beschikbaar stelt. De installatie kan aangesloten zijn op het net van een waterleidingbedrijf (bijvoorbeeld ziekenhuis, sauna, kantoorgebouw, school, sportschool, zwembad en appartementencomplex). Leidingwater kan soms in eigen beheer worden gewonnen (bijvoorbeeld op kampeerterreinen).

Eigenaar blijft verantwoordelijk
Het kan zijn dat de eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie de kwaliteitsbewaking heeft overgedragen aan een exploitant of beheerder. Deze kan dan in zijn opdracht de risicoanalyse en de eventuele opvolgende stappen uitvoeren. Toch blijft de eigenaar hoe dan ook primair verantwoordelijk.
VROM heeft een Modelbeheersplan legionella-preventie in leidingwater (pdf, 402 kB) opgesteld. Dit is een hulpmiddel dat beheerders en eigenaren van gebouwen kunnen toepassen bij de uitvoering van de Tijdelijke regeling legionella-preventie in leidingwater.

Reageer op dit artikel