artikel

Managers ketenhotels kunnen ideeën niet kwijt

Hotel

Managers van hotels die zijn aangesloten bij grote (internationale) ketens kunnen hun eigen ideeën niet of nauwelijks kwijt. Dat komt doordat ze worden aangestuurd door buitenlandse moederbedrijven. Die zijn gericht op controle, standaardisatie, efficiency en rendement op korte termijn. Dat stelt KPMG Toerisme, Leisure & Travel van KPMG Business Advisory Services.

KPMG deed in samenwerking met de Erasmus Universiteit onderzoek bij zes vijfsterrenhotels in Amsterdam naar traditioneel ondernemen en economische teruggang. De organisatie stelt vast dat de hotels zich onvoldoende durven te richten op vernieuwende strategieën die de omzet op langere termijn kunnen waarborgen. Traditioneel ondernemen betekent in de hotellerie: primair de verhuur van kamers en bij een economische malaise het accent op kostenbeheersing en niet op risicovolle investeringen die op langere termijn een positief resultaat kunnen verzekeren.

Volgens directeur Geert-Jan Snoek van KPMG Business Advisory Services is het nodig in een neergaande markt juist te investeren. ‘Om straks als overwinnaar uit de bus te komen. Als je pas gaat investeren als de markt aantrekt, dan ben je te laat.’

Hotels doen er volgens hem goed aan innovatie hoog op de agenda te plaatsen. Voor hotelmanagers die door buitenlandse hoofdkantoren worden aangestuurd is dat een extra moeilijke opgave, omdat innovatie plaatsvindt op concern- en niet op vestigingsniveau. Eigen ideeën die aansluiten op de lokale cultuur worden niet of nauwelijks uitgevoerd, zo constateert KPMG. Zelfstandige hotels hebben vaak meer mogelijkheden om initiatieven te ontwikkelen en die snel uit te voeren. Dat leidt tot een stabieler financieel resultaat op de lange termijn.