artikel

Hotelschool transformeert van vakschool naar kennisinstituut

Hotel 2139

Hotelscholen transformeren van vakscholen naar kennisinstituten, ziet Jeroen Oskam, director Hospitality Research Centre van Hotelschool The Hague. De kennis van nu is morgen achterhaald, dus moeten opleidingen gericht op Hospitality Management vooral studenten klaarstomen om strategisch te kunnen anticiperen op vernieuwingen. ‘Dit kan door meer aandacht te hebben voor onderzoek.’

Hotelschool transformeert van vakschool naar kennisinstituut

Hotelscholen staan voor een lastige opgave. Ooit opgericht om het protocol en de praktische vaardigheden te trainen die nodig waren om reizigers van die tijd te ontvangen, moet de hotelschool aan hogere eisen voldoen. Globalisering, digitalisering en de opkomst van platform-gebaseerde bedrijfsmodellen als Airbnb maken dat de hotellerie voortdurend in beweging is en zich razendsnel ontwikkelt. Daar komt bij dat door de schaalvergroting veel meer van een hotelmanager wordt verwacht. De eisen die aan de opleiding gesteld worden, zijn dus ook opgeschroefd.

Daarnaast heeft de hotelschool net als andere opleidingen te maken met veranderende inzichten over hoe we lesgeven en leren. ‘Van een vakschool zijn we veranderd in een kennisinstituut’, zegt Jeroen Oskam, director Hospitality Research Centre van Hotelschool The Hague. Hij is een van de auteurs van het boek ‘Innovation in Hospitality Education’. In dit boek gaan onderzoekers van toonaangevende hotelscholen in op de ontwikkeling van hospitality onderwijs van beroeps- naar hoger onderwijs en de positionering van hotelscholen wereldwijd.

8 jaar tussen innovatie en praktijk

Het probleem in een notendop: is er een innovatie, dan duurt het 4 jaar totdat die is geïmplementeerd binnen de opleiding. Vervolgens duurt het nog 4 jaar totdat de eerste studenten zijn afgestudeerd die tijdens de opleiding met deze innovatie hebben leren werken. In totaal ben je dus 8 jaar verder. Maar de wereld heeft in die tussenliggende tijd niet stilgestaan, dus is de praktijk alweer vooruit. Zo loop je als opleiding altijd achter de feiten aan. Volgens Oskam is het daarom veel belangrijker dat studenten het vermogen leren strategisch te anticiperen op vernieuwingen. Dit kan door ze te leren onderzoeken. ‘In het verleden was onderzoek geïntegreerd in een vak zoals marketing. Wij willen dit omdraaien, zodat je leert onderzoeken waardoor je andere vakken beter kunt begrijpen.’

Zo is bijvoorbeeld het vak marketing telkens aan verandering onderhevig. Kijk naar de hele discussie rondom privacy en Facebook. Dit kan uiteindelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de marketing van een hotel. Andere ontwikkelingen die niet in een module als hapklare brok aan studenten kunnen worden geserveerd maar juist om strategisch inzicht vragen, zijn bijvoorbeeld circulariteit en blockchain. ‘Daar krijg je veel mee te maken, maar hoe, is nu nog niet te voorspellen.’

Samenwerking IT-opleidingen

Gegevenswetenschap en andere technologische expertise hebben een belang bereikt binnen de sector dat een paar decennia terug ondenkbaar was en het eindpunt is nog lang niet in zicht. Zo staat de hotellerie nog wat te wachten aangaande robotisering. ‘Denk niet alleen aan gadgetachtige dingen als een sprekende robot bij de receptie, maar robots kunnen bijvoorbeeld ook een rol gaan spelen in housekeeping’, verwacht Oskam. Die technologische kennis heeft de hotelschool niet in huis, maar uiteraard wil de opleiding wel op deze ontwikkeling inspelen. Oskam ziet hiervoor een oplossing door samen te werken met andere opleidingen. ‘We zijn aan het verkennen of we allianties kunnen sluiten met IT-opleidingen.’

Ook als gevolg van globalisering verandert het werk behoorlijk. Denk aan de toenemende Aziatische dominantie in de zakenwereld en toerisme. ‘Studenten zullen niet alleen moeten leren hoe om te gaan met gasten uit China en India, maar ook hoe ze zich aanpassen aan een Aziatische bedrijfscultuur. Het is heel goed mogelijk dat de studenten komen te werken voor een manager of bedrijfseigenaar uit een Aziatisch land.’

Hotelschool steeds meer kennisinstituut

Naast het strategisch kunnen omgaan met vernieuwingen is het ook belangrijk dat hospitality managers op de hoogte blijven van de veranderingen in hun werkveld. ‘Vroeger ging je van je 18e tot je 22e naar school en was je eenmaal aan het werk dan wist je meer dan de school. Dat is niet meer zo. De hotelschool wordt meer en meer een kennisinstituut. In het verleden vergaarde de hotelschool de kennis in het werkveld, maar dat willen we omdraaien. Door middel van onderzoek vergaren wij de kennis die het werkveld nodig heeft om vooruit te komen. Zo zijn we met de Hotelschool The Hague ingesprongen op Airbnb. Door het maken van stedenrapporten hebben we een grote voorsprong opgebouwd’, vertelt Oskam, die zelf net weer terug is uit Jakarta om overheid en stakeholders te adviseren over Airbnb-beleid.

De hotelschool richt zich meer op de gedachte van ‘een leven lang leren’, waarbij de hotelschool door hospitality managers wordt gebruikt als bron van kennis. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van masterstudies. ‘De term ‘bachelor’ werd in de jaren zeventig en tachtig nog afgedaan als onzin, maar is nu volledig geaccepteerd voor managementfuncties. Hetzelfde speelt nu voor masterdiploma’s. Ook na de invoering hiervan in 1999 werden we voor gek verklaard, maar inmiddels is het steeds meer geaccepteerd.’ Een master vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, ziet Oskam. ‘Er zijn geen vacatures waar specifiek om een master gevraagd wordt, maar houd je twee gelijke cv’s naast elkaar waarvan de een alleen een bachelor heeft en de ander ook nog een master, dan zal voor die laatste worden gekozen. Een master is een manier om je te onderscheiden in de arbeidsmarkt.’

Voor het kunnen profileren als kennisinstituut is ook intensiever contact met oud-studenten noodzakelijk, ziet Oskam. ‘Daarvoor hebben we wereldwijd HTH Alumni Chapters opgericht. Naast een sociale functie hebben die ook tot doel om kennis te delen. Zo wordt bijvoorbeeld nagedacht over strategisch hr-beleid. ‘Personeelsschaarste is vaak het gevolg van kortetermijndenken’, aldus Oskam.

Eigen identiteit behouden

Hotelschool The Hague is de laatste nog zelfstandig opererende hotelschool van Nederland. En dat zal zo blijven, verwacht Oskam, want zo behoudt de hotelschool haar eigen identiteit. In het buitenland ziet hij de voorbeelden hoe het anders kan verlopen, zoals de integratie van Cornell’s School of Hotel Administration in een bredere business school. ‘De praktijk raakt daar steeds verder uit beeld. Zo is het goedkoper om brede vakken als accounting samen te voegen met andere opleidingen, waardoor je bijvoorbeeld nog maar twee middagen overhoudt die specifiek op het hotel zijn gericht.’

Juist die praktijk tijdens de schooltijd geeft een meerwaarde aan de opleiding, vindt Oskam. ‘In de praktijk leer je over het gehele productieproces. Je doet kennis op die je als manager heel goed kunt gebruiken.’

De mogelijkheid om kennis in praktijk te brengen, maakt de Hotelschool The Hague tot een gewaardeerde school. In de rankings staat Hotelschool The Hague meestal in de top-10, net als École hôtelière de Lausanne en Oxford Brookes University. Zuid-Europese landen komen op deze lijsten niet voor. Volgens Oskam is dat het gevolg van het universitair systeem. ‘De universiteit is daar in eerste instantie gericht op theorie. Pas later mag je die in de praktijk gaan brengen. Wij zeggen juist dat de basis begint in de praktijk.’

Jeroen Oskam

Dr. Jeroen Oskam is director Hospitality Research Centre van Hotelschool The Hague. De twee onderzoeksgebieden van dit centrum zijn: gastvrij gedrag en de toekomstige ontwikkelingen in de hospitality sector. Oskams eigen onderzoek heeft betrekking op het laatste gebied, met recente scenariostudies over onderwerpen als Airbnb en OTA’s. Oskam promoveerde in 1992 aan de Universiteit van Amsterdam en heeft gewerkt op verschillende hotel- en toerismescholen in Nederland en in Spanje. Hij was verantwoordelijk voor de masterprogramma’s bij de Hoge Hotelschool Maastricht; bij Stenden Hogeschool (Leeuwarden) gaf hij leiding aan het onderzoeksinstituut ETFI. Oskam was een van de oprichters van het Journal of Tourism Futures.

Jeroen Oskam, Daphne Dekker, Karoline Wiegerink – Innovation in Hospitality Education. Anticipating the Educational Needs of a Changing Profession. Cham: Springer, 2018. ISBN: 978-3-319-61379-6.

Reageer op dit artikel