artikel

Blockchainhype biedt kansen voor hotelsector

Hotel 463

Blockchain is een hype waarvoor in vrijwel elke industrie wordt gezocht naar de potentiële toepassingen. Ook in de hotellerie. Maar wat kan de hotelsector met deze technologie? Andriew Lim, lector Technopreneurship and Innovation aan Hotelschool The Hague, gaat in op de zin en
onzin van blockchain in hotels.

Blockchainhype biedt kansen voor hotelsector

Sceptici trekken het nut van blockchain in twijfel: onlangs werd blockchaintechnologie zelfs omschreven als een ‘oplossing op zoek naar een probleem’. Cryptocurrency zoals Bitcoin vormen uiteraard de bekendste toepassing van blockchain, maar de potentiële mogelijkheden zijn veel breder dan de basistechnologie voor cryptocurrency. Het is interessant genoeg om de technologische ontwikkelingen rond blockchain kritisch te blijven volgen.

Decentraal en transparant

In principe is blockchain een technologie waarmee databases beheerd en gedeeld kunnen worden in een gedecentraliseerd netwerk. De technologie verzekert daarbij dat iedere deelnemer dezelfde database heeft. Er bestaan twee soorten blockchain-netwerk: public (open) en private (gesloten). Iedere geïnteresseerde partij mag deelnemen aan een open blockchain-netwerk, terwijl bij een gesloten netwerk er goedkeuring door de netwerkeigenaar nodig is.

Voor beide soorten netwerken geldt dat iedere deelnemer bij elke aanpassing op de hoogte wordt gesteld en de laatste versie krijgt van de database. De oude versie wordt gesloten en bewaard als in een ‘block’ of doosje. Telkens wanneer er een nieuwe aanpassing is gemaakt, wordt de voorlaatste versie opgeslagen in een nieuw doosje, en zo ontstaat een keten van doosjes: de blockchain.

Dit betekent dat blockchain twee unieke karakteristieken heeft: het is decentraal en transparant. Door de afwezigheid van een centrale controleur, is iedere deelnemer bevoegd om aanpassingen te maken op de databases. Door de betrokkenheid van iedere deelnemer binnen het netwerk, weet iedereen van de aanpassingen, waardoor de transparantie wordt gewaarborgd.

En wat kunnen hotels ermee?

De vraag is hier: wat kunnen de hotelbedrijven ermee doen? Oftewel, wat zou blockchain kunnen betekenen voor hoteliers om hun bedrijven uiteindelijk beter te kunnen laten presteren? Aan de hand van de karakteristieken van blockchain en het businessproces van de hotelindustrie, zijn drie toepassingen denkbaar in de hotelsector: supply chain management, vastgoedmanagement (smart contract) en distributie (customer relationship) management.

Supply chain management

Supply chain management voor de hoteliers betreft hun inkoopmanagement. Blockchain kan mogelijk het proces van inkoop efficiënter en transparanter maken. Door een private blockchain-netwerk op te zetten met leveranciers en vervoersbedrijven, kunnen alle gegevens over leveringen en betalingen gedeeld en beheerd worden met elkaar.

Zo weet de chef-kok hoeveel voorraad hij heeft, wanneer de laatste levering plaatsvond, wanneer hij moet bestellen en wanneer hij de nieuwe leveringen kan verwachten. Dezelfde database toont de leverancier wanneer zijn betaling binnen is, wanneer de laatste levering was, wanneer hij opnieuw moet leveren en de betaling daarvan kan verwachten. Vooral als de bestelling conform de standaard van een franchisegever moet plaatsvinden, kan ook de kwaliteitscontrole met hetzelfde systeem plaatsvinden.

Op dit moment zijn er reeds bewegingen in de voedselindustrie met betrekking tot blockchain toepassingen. Een voorbeeld daarvan is de toepassing van blockchain door Braziliaanse koffiebonenhandelaren. Door alle transacties vanaf het begin van het proces te volgen, kunnen de handelaren duurzaamheid waarborgen. Het systeem stelt ze in staat te zien van welke boeren de koffiebonen komen en of de leveringsperiode acceptabel is.

Vastgoedmanagement

Vastgoedmanagement kan voor de hoteliers voordelen opleveren door het toepassen van blockchain smartcontracten. De afspraken tussen de hotelier en de vastgoedeigenaren kunnen vastgelegd worden in een blockchain private netwerk, waaraan de banken van de betrokken partijen ook deelnemen. Met name voor hotelbedrijven met verschillende contracten voor panden in diverse landen, biedt dit het voordeel dat de contracten samen beoordeeld en beheerd kunnen worden. De vooraf bepaalde afspraken worden automatisch uitgevoerd zonder een tussenpartij. Hiermee zijn de notariële diensten overbodig, waardoor de afhandelingskosten veel lager kunnen uitvallen. Tevens is het proces sneller en veiliger, omdat de audit continu uitgevoerd wordt en geregistreerd op de blockchain.

Met andere woorden, alle administratieve afhandelingen kunnen automatisch digitaal uitgevoerd en geregistreerd worden in het blockchain-netwerk voor alle betrokken partijen, waardoor de efficiëntie van het proces, de kostenverlaging ervan en de veiligheid van de informatie gewaarborgd kunnen zijn. Een voorbeeld van een blockchain smartcontract is het systeem van de Amerikaanse Oxygen Hospitality Group in samenwerking met Token IQ, waarmee hotel franchisors, beleggers en hotelbedrijven hun vastgoedcontracten kunnen regelen.

Distributie

Distributiekanalen via blockchain-netwerken bieden de hoteliers onafhankelijkheid van de reguliere reserveringsplatformen (OTA’s). Uiteraard kunnen ze daarmee goedkopere prijzen bieden aan hun klanten. Tegelijkertijd kan het systeem hotelbedrijven een
loyalty programma bieden, hetgeen ze controle teruggeeft over de databases van hun klanten.

Talloze tech-bedrijven hebben dergelijke systemen inmiddels ontwikkeld zoals Abab, GOeureka, Lockchain, Trippki, Fujinto, Emphy, Pally en OwITing.

  • Zo heeft GOeureka met blockchain technologie een commissievrij hotelreserveringsplatform ontwikkeld waarin gasten met cryptocurrencies kunnen betalen en aan een loyalty programma kunnen deelnemen.
  • Lockchain, bijvoorbeeld, heeft een blockchain-platform ontwikkeld inclusief betalingstoken, waar gasten direct een hotel kunnen reserveren en met de betalingstoken betalen zonder extra kosten.
  • Trippki biedt een blockchain-beloningssysteem, waarin gasten punten sparen en met de gespaarde punten hun logies betalen. Pally heeft een blockchain-platform ontwikkeld dat de gasten kan verbinden met de lokale community zodat ze van lokale aanbiedingen kunnen genieten.
  • Met het Pally platform kunnen de gasten ook betalen zonder de bemiddeling van een tussenpartij.
  • OwITing, een Taiwanees tech-bedrijf, heeft OwINest ontwikkeld: een op Ethereum software gebaseerd systeem dat een boekings- en een property managementsysteem integreert.

Aanvullend kunnen hotelbedrijven in samenwerking met andere partijen, zoals luchtvaartmaatschappijen, een reisbundel samenstellen en beheren met een blockchain-netwerk. Zo heeft Loyyal, ook een tech-bedrijf, een blockchain-platform ontwikkeld voor samenwerking tussen de transport- en de hotelindustrie. Deze mogelijkheden bieden nieuwe kansen aan hoteliers om betere diensten te verlenen en tegelijkertijd een betere klantrelatie op te bouwen.

Toekomstige toepassingen

Van deze drie mogelijkheden heeft de vastgoedmanagement toepassing met smartcontract de grootste kans om op korte termijn geïmplementeerd te worden, omdat hier ook vanuit andere sectoren volop aan gewerkt wordt: naast de initiatieven van tech-bedrijven, zijn verschillende grote banken en advocatenkantoren bezig met het bestuderen en ontwikkelen van hun blockchain applicaties op dit terrein, zodat ze hun diensten kunnen blijven aanbieden, niet alleen voor de hotelindustrie maar ook voor klanten in andere sectoren.

Uiteindelijk gaat het om een systeem dat functioneel is voor hotelbedrijven, ongeacht door wie is het ontwikkeld. Dit betekent dat een systeem de rol van zowel de banken als vooral van advocatenkantoren kan vervangen, waardoor de kosten voor de deelnemende bedrijven lager worden.

De meest interessante toepassing voor de hotelindustrie is te vinden in ontwikkeling van distributiekanalen via het blockchain- platform. Ondanks de talloze initiatieven door tech-bedrijven zijn deze toepassingen echter nog steeds in de ontwikkelings- of testfase. De mogelijkheden voor grootschalig gebruik lijken wel steeds wel dichterbij te komen. In ieder geval is het interessant om te zien hoe tech-bedrijven initiatieven hebben genomen, omdat ze kansen zien het spel van de hoteldistributiemarkt te kunnen beïnvloeden. De vraag is: wat doen de huidige marktleiders zoals Booking.com, Expedia en zelfs Airbnb hiermee? En zal tech-gigant Google hierin stappen?

Dutch Blockchain Coalition

In maart 2017 is de Dutch Blockchain Coalition (DBC) opgericht als een initiatief van private en publieke partners inclusief de kenniswereld. De missie van DBC is ‘het helpen tot stand brengen van zeer betrouwbare, robuuste en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen, het creëren van de best mogelijke condities om blockchain toepassingen te laten ontstaan en het benutten van blockchain als een bron van vertrouwen, welzijn, welvaart en veiligheid voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.’

De huidige focus van DBC ligt op de financiële, logistieke, en de zorgsector. Logistiek met name als onderwerp vanwege de belangrijke rol van deze sector voor de Nederlandse economie, maar ook vanwege de groeisnelheid van de initiatieven op het logistieke vlak. Het logistieke vlak van de hotelsector kan daarmee ook profiteren van deze ontwikkelingen.

De kritiek

Ondanks alle veelbelovende potentiële toepassingen, ook ondersteund door het feit dat de DBC tot stand is gekomen, bestaat er
zoals gezegd ook scepcis: is de blockchain een hype of realiteit? Onlangs publiceerde de Volkskrant een inventarisatie, volgens welke 85 procent van de serieuze blockchainprojecten nooit verder komt dan een testfase.

Meer over hoteltechnologie

Meer over hoteltechnologie

ICT-ondernemer René Veldwijk verklaarde op BNR, op basis van zijn eigen onderzoek, dat de blockchain technologie puur een hype is. Volgens hem is de enige echte blockchaintoepassing bitcoin, omdat die een public (open, oftewel permissionless) netwerk gebruikt, terwijl de andere toepassingen gesloten netwerken gebruiken. Voor een privaat, gesloten netwerk hoeft niet per se een blockchain-netwerk gebruikt te worden, of is het gebruik daarvan niet relevant, aldus Veldwijk. Steve Wozniak, mede-oprichter van Apple, ziet blockchain als een hype en vergelijkt het met de internet (dotcom) bubble, ondanks de potentie voor toepassingen die hij ziet.

Mochten de drie gesuggereerde block_chain ontwikkelingen daadwerkelijk plaatsvinden, wat zou dan hun impact zijn op de hotelindustrie? Wat voor veranderingen brengen ze teweeg in de industrie, en wat betekent die verandering voor de spelers in de sector? Met andere woorden, wie krijgt met name te maken met de gevolgen hiervan? Blockchain staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar in de toekomst bestaat er zeker potentie voor de hotelindustrie om van de ontwikkelingen te profiteren. Het is dan ook de moeite waard om het nieuws omtrent ontwikkelingen en toepassingen in de blockchain in de gaten te blijven houden.


Andriew Lim, de auteur, is lector Technopreneurship and Innovation aan Hotelschool The Hague.

Reageer op dit artikel