blog

Blog: Booking.com doet een sluwe concessie

Hotel

Al geruime tijd ligt Booking.com onder de vergrootglas. Aanleiding zijn de kleine letters in het contract die hotels afsluiten met de boekingssite. Voor Max Kohnstamm reden om zijn tanden te zetten in de materie. In deze blog geeft hij zijn visie op de situatie.

Blog: Booking.com doet een sluwe concessie

Booking.com: wat was in december 2013 ook al weer mijn verwijt:

Handelen in strijd met de Mededingingswet:

Art 2.2.2 van de algemene voorwaarden van Booking.com

Dit artikel houdt kort samengevat het volgende in: De accommodatie dient Booking.com prijspariteit te bieden. Prijspariteit houdt in gelijke of betere prijzen voor dezelfde Accommodatie als beschikbaar gesteld bij de accommodatie zelf (inclusief website) of bij iedere concurrent van Booking.com. Met andere woorden Booking.com verbiedt de aangesloten Hotels om aan andere partijen (inclusief het Hotel zelf) een lagere prijs te bieden dan aan Booking.com. Daarmee handelt Booking.com – althans naar mijn overtuiging – in strijd met:

Artikel 6.1 van deze Mededingingswet:

Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

Artikel 24.1 van deze Mededingingswet

Het is ondernemingen verboden misbruik te maken van een economische machtspositie.

Booking.com heeft een dominante positie op de markt van online travel agents en maakt met bovengenoemd beding – althans naar mijn overtuiging – misbruik van haar machtspositie.

Inbreuk op de mededingingswet kan een boete tot gevolg hebben van 10% van de omzet van een onderneming. In 2013 zou dat voor Booking.com kunnen leiden tot een boete van 270 miljoen euro. Het kan ook goed zijn dat de eventuele boete een Europese aangelegenheid is.  De Nederlandse wetgeving is voor de volle 100% gebaseerd op de Europese wetgeving.

 

Op 15 december 2014 Booking.com geeft impliciet toe dat haar algemene voorwaarden in strijd zijn met de mededingingswet.

Na onderzoeken van kartelautoriteiten in Frankrijk, Italië en Zweden (en uitspraken in Zwitserland, Duitsland en Engeland) is Booking.com kennelijk zenuwachtig geworden. Met een omzet van circa 4,2 miljard euro en een winst van 2,1 miljard euro (in 2014) zou Booking.com een zeer hoge boetes kunnen oplopen, o.a van de Europese mededingautoriteit. Het bedrijf komt nu met een voorstel, dat als schikkingsvoorstel kan worden beschouwd. Booking.com stelt voor om de ‘prijspariteit’ clausule in haar algemene voorwaarden te versoepelen. Het blijft de deelnemende Hotels verboden om op hun eigen site kamers tegen een lagere prijs aan te bieden dan op de site van Booking.com. maar het is de Hotels wel toegestaan om andere OTA’ s (online travel agents) een gunstiger aanbod te doen dan aan Booking.com. Met dit voorstel erkent Booking.com impliciet wat ze tot nu toe steeds heeft ontkent. Want Booking.com stelde zich steeds op het standpunt dat haar algemene voorwaarden geen inbreuk maken op de  mededingingswet.

 

Naar aanleiding van dit schikkingsvoorstel een paar opmerkingen:

1) De ACM heeft liggen slapen.

Op 14 januari 2014, dus 11 maanden geleden was de ACM aanwezig tijdens een bijeenkomst van Koninklijke Horeca Nederland en Booking.com. Van de ACM waren  Angela van Diejen, Senior Legal Counsel Consumer Affairs at ACM en Bart Noé destijds aanwezig. Daarna hebben we niets meer van de ACM vernomen. In 2012 heeft de ACM, bij monde van de Minister van Economische zaken al op basis van kamervragen gesteld dat er geen indicaties zijn dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet door de boekingssites. Zie http://dirkzwageroverheidenvastgoed.nl/2013/02/20/is-de-beste-prijs-garantie-op-boekingssites-mededingingsrechtproof/

Het is op zijn zachts gezegd hoogst opmerkelijk dat de ACM – in tegenstelling tot  de kartelautoriteiten in tal van andere landen – geen actie heeft ondernomen. Booking.com is immers in Nederland gevestigd. Alle online activiteiten worden vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam ondernomen. Ter herinnering: Booking.com is extreem winstgevend: In 2013 is bij een omzet van 3.1 miljard wordt een winst voor belasting van 1,5 miljard euro gemaakt. De ACM legt wel 13 leesmapondernemingen 6 miljoen euro aan boetes op wegens kartelafspraken.  Voor de leesmappen heeft de ACM kennelijk wel tijd. Echt een belangrijke en lekker winstgevende business, die leesmappen in dit online tijdperk…

2) Booking.com doet een sluwe concessie.

Deelnemende hotels mogen NOOIT hun klanten een lagere prijs bieden, dan de prijs op Booking.com. Maar hotels mogen nu wel aan andere OTA’s een lagere prijs bieden. Mijn vraag luidt: welke hotelketen doet zo stupide? Wanneer een hotel haar hotelkamers via een OTA tegen een lagere kamer aanbiedt dan op haar eigen site dan snijdt ze zichzelf dubbel in de vingers. Immers:

Consumenten die direct boeken komen – in dit online tijdperk – er snel genoeg achter dat ze te veel hebben betaald of te veel dreigen te betalen bij direct boeken bij het hotel. De hedendaagse consument neemt met behulp van een review direct wraak. Bijvoorbeeld op Expedia: do not book directly at his Hotel, you will pay more than via this website. Effect zal zijn dat al snel nog veel meer hotelgasten niet meer direct bij het betreffende hotel boeken. En het hotel dus voor steeds meer boekingen circa 15% aan een OTA moeten afstaan. Als dit soort verhalen/reviews eenmaal gaan rondzingen (en dat gaat in dit online tijdperk natuurlijk razendsnel) zal zelfs de gehele hotelwereld last krijgen van het verhaal ‘boek niet direct’. De OTA’ s zullen profiteren en marktleider Booking.com profiteert het hardst.

Kortom: Booking.com heeft (wederom) een uiterst slimme constructie bedacht! Op het gebied van online marketing blijven ze het geweldig goed doen…  Nu maar hopen dat de buitenlandse consumentenautoriteiten niet in dit voorstel trappen.

Wie weet wordt zelfs de ACM wakker…

Reageer op dit artikel