blog

Edwin van der Meijde: Terroeristen

Hotel 434

Voor de vrijetijdssector zal 2018 de boeken ingaan als het Jaar van de Terroerist. Prognoses over de aanhoudende stroom aan toeristen die ons land gaan bezoeken, maken stadsbesturen benauwd. Het wordt te druk. Er heerst paniek. We halen de bruggen op! De toeristen krijgen ineens van alles de schuld. Ze zijn gevaarlijk, vervuilend, overlastgevend en maken mooie dingen stuk.

Edwin van der Meijde: Terroeristen
Foto: Roel Dijkstra / Joep van der Pal

Toeristen zijn de nieuwe terroristen. Als je een beetje houdt van je eigen inwoners, wil je die terroeristen als stadsbestuurder gewoon niet meer in groten getale binnen de poorten hebben. Over welke toerist hebben we het eigenlijk? Waarom schieten onze bestuurders zo in het defensief?

We hebben nationaal tientallen miljoenen per jaar aan Holland-promotie en city marketing geïnvesteerd om van het toerisme een echte industrie te maken. Jarenlang golden de toeristen als brengers van voorspoed. Door de bijna €80 miljard die ze besteedden, konden steden en gebieden zichzelf ontwikkelen en aantrekkelijker maken. We lijken hier achter de dijken te willen vergeten dat het toerisme ruim 650.000 banen instand houdt. We zijn toeristen-moe. We spreken van ‘toeristendruk’ en ‘overtoerisme’. Zelfs de directeur van het Nederlands Bureau van Toerisme en Congressen vindt het tijd voor een nieuwe aanpak. Het belang van de bewoners verdient meer aandacht.

Toeristen zijn de nieuwe terroristen

Hoe zijn we in deze gedachtenkronkel verzeild geraakt? Als je heel Nederland overziet, valt het best mee met de terroeristische activiteiten. Slechts in een paar stadswijken en bij een paar molens is er sprake van overlast. Wel vervelend als je daar net woont, dat geef ik toe. Het is begrijpelijk dat in sommige gebieden bestuurders maatregelen nemen om de toeristenstromen in goede banen te leiden, maar hier een nationaal probleem van maken, is nogal hysterisch.

Zelfs in Rotterdam wordt de toeristenbelasting fors verhoogd en daarmee stellen de wethouders het relatief jonge succes van de jaren-
lange 010-promotie in de waagschaal. Je moet maar durven. Blijkbaar is de angst voor het terroerisme zó groot dat ook wijze mensen domme dingen doen. De Rotterdamse wethouders trokken vergelijkingen met Amsterdam en Venetië (jaja). ‘Die toestanden hier nooit!’, riepen ze in een recent overleg. De voor Rotterdam zo belangrijke congresmarkt slaakt een diepe zucht. Als zich ooit in Rotterdam Venetiaanse toestanden voordoen, zal het eerder een overstroming zijn dan een overvolle stad.


Edwin van der Meijde is eigenaar van de Rotterdamse hotels Pincoffs en Stroom en werd in 2015 uitgeroepen tot Meest Markante Horecaondernemer van Zuid-Holland. Ook won hij in 2015 de Henk de Lugt Award.

Meer blogs van Edwin van der Meijde

Reageer op dit artikel