Werknemers in de horeca minst vaak ziek
Geen minimumjeugdloon meer boven 21 jaar