artikel

Crowdfunding? Reken je niet meteen rijk

Restaurant 3457

Hoewel crowdfunding flink stijgt in populariteit, is het niet zo dat een horecaondernemer na één telefoontje richting een crowdfundingplatform zich al rijk kan rekenen. Een aantal tips.

Crowdfunding? Reken je niet meteen rijk

Want de meeste financieringsaanvragen doorstaan de eerste toets niet. Crowdfundplatformen zijn kritisch op investeringsaanvragen ter bescherming van de investeerder én de ondernemer.

Kritische toetsing

Bij beoordeling van een project wordt nauwkeurig naar de cijfers gekeken. De omzet, brutomarge en personeelskosten zijn hierbij de belangrijkste KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren).

‘Wij ontvangen dagelijks veel aanvragen’, vertelt Mark Tamsma van Horeca Crowdfunding Nederland. Op dit moment heeft het het platform dat zich uitsluitend richt op de financiering van horeca, voor rond de €4,5 miljoen aan projecten uitstaan. ‘Er is echter een kritische toetsing die als gevolg heeft dat slechts een heel klein deel van de aanvragen wordt gehonoreerd voor publicatie.’ Jaarlijks krijgt het bedrijf zo’n driehonderd aanvragen binnen, daarvan wordt 7 procent positief beoordeeld.

Beoordeling

Ook bij crowdfundingplatform Collin Crowdfund hanteren ze een strenge kredietbeoordeling. Gemiddeld worden daar twee van de drie aanvragen voor een lening afgewezen. ‘In 2015 zijn er van de zestig leningaanvragen voor een horecaonderneming, er twintig op onze website geplaatst’, aldus commercieel directeur Jan-Willem Onink. Die twintig horecaondernemers waren goed voor in totaal €2.735.000 aan financiering. ‘Het volume van de financieringen in de horeca voor dit jaar bedraagt tot nu toe €3.915.000.’

Risico’s

Bij zowel Horeca Crowdfunding Nederland als Collin Crowdfund werd tot nu toe voor alle bedrijven het streefbedrag binnengehaald. Op de vraag hoeveel investeerders het geïnvesteerde bedrag deels verloren zagen gaan, zegt Tamsma: ‘Wij hebben één default gehad na het overlijden van een debiteur. In een andere casus hebben wij de aflossingen bevroren, maar is er ook sprake van een verstrekte borgstelling door een derde. Daar lijkt vooralsnog een reële kans dat de borgsteller en de ondernemer uiteindelijk gewoon de schuld gaan voldoen.

Van de investering zal over het algemeen altijd wel een gedeelte terugkomen, aangezien de ondernemers voor hoofdelijke aansprakelijkheid én een akte van verpanding tekenen.’

Onink van Collin Crowdfund vertelt: ‘Wij hebben tot dusverre één default bij een van onze klanten uit de horecasector. Wij zijn met deze ondernemer in gesprek over of en hoe onze investeerders gecompenseerd kunnen worden.’

Leestip: Succesvolle bedrijfsoverdracht

Kosten

Aan horecaondernemers die een crowdfundtraject willen lanceren, wordt – na de eerste toetsing – eenmalig een vast bedrag aan intakekosten gevraagd, daarna wordt als succesfee een percentage over het te financieren bedrag gevraagd.

Crowdfund tips

• Zorg voor een goed onderbouwd ondernemersplan met realistische begrotingen. Bereid je financieringsaanvraag goed voor en neem de tijd voor het samenstellen van je businessplan en financieringsaanvraag.
• Bedenk een gimmick, een cadeautje, een extra motivatie voor de investeerder om juist bij jou een investering te doen. Investeerders vinden dat leuk en het ambassadeurschap wordt versterkt, adviseert Collin Crowdfund.
• Zorg ervoor dat mensen uit je omgeving, zoals leveranciers, klanten, personeel, vrienden en familie tijdig geïnformeerd worden. Dat wordt de pre-publicatiefase genoemd. Dat kan schriftelijk, maar ook via het
organiseren van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. Deze inner
circle krijgt vervolgens toegang tot de pitch in een afgeschermde omgeving. Zo geef je als ondernemer je omgeving de kans om te helpen bij het realiseren van je financiering. Na de pre-live periode, krijgt het brede publiek de kans om te investeren.

• Belangrijk na het realiseren van je financiering: blijf in contact met je investeerders en informeer hen met regelmaat over de voortgang van je bedrijf. Investeerders zijn je ambassadeurs. Maak er gebruik van.
• Er zijn vele soorten crowdfunding-projecten die onder andere via internet worden aangeboden. In het register crowdfundingplatformen kun je nakijken welke partijen een vergunning dan wel ontheffing hebben van de AFM, gedragstoezichthouder op de financiële markten.

Feiten en weetjes

• De meeste ondernemers die een financieringsaanvraag doen, hebben een besloten vennootschap. De eenmanszaak en vennootschap onder firma komen respectievelijk op de tweede en de derde plaats, meldt Crowdfundmarkt.
• De horecabranche is goed voor bijna een kwart van alle crowdfinanceprojecten. Dit blijkt uit de eerste kwartaalcijfers van Crowdfundmarkt.

• Van de ondernemingen die financiering ophalen, is ongeveer de helft een starter.
• In 2015 is gemiddeld 7,15 procent rendement per jaar aangeboden op leningen via crowdfunding. Het gemiddelde aangeboden rendement is gedurende het jaar duidelijk toegenomen.
• De gemiddelde looptijd van een crowdfunding-
lening komt uit op 52,7 maanden.

• In 2015 zijn de meeste projecten aangeboden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.
• Gemiddeld wordt bij Horeca Crowdfunding
Nederland €120.000 per project geïnvesteerd. Het investeringsbedrag ligt op ongeveer €1500 per
investeerder.
• Gemiddeld wordt bij Collin Crowdfund €190.000 per horecaproject geïnvesteerd. Het investeringsbedrag ligt op gemiddeld €1734 per investeerder.

 

Reageer op dit artikel