artikel

Wat zijn de 50 ingrediënten van de toekomst?

Restaurant 2269

Wat zijn de 50 ingrediënten van de toekomst?
Nopal cactus, aloe vera en cirtoen smoothie.

Natuurbeschermingsorganisatie WWF, voedselmerk Knorr en dr. Adam Drewnowski, directeur van The Center of Public Health Nutrition aan de Universiteit van Washington, presenteerden gezamenlijk ‘The Future 50 Foods’. 

‘The Future 50 Foods’ is een lijst van 50 plantaardige voedingsmiddelen die de voedingswaarde van onze maaltijden kunnen verhogen terwijl tegelijkertijd het negatieve effect van de voedselproductie op de planeet drastisch wordt verminderd.

Op dit moment komt 75% van alle voeding op de wereld van slechts twaalf gewassen en vijf diersoorten. Volgens veel deskundigen resten er minder dan 60 oogsten, totdat de planeet simpelweg niet genoeg voedsel kan produceren voor de groeiende wereldbevolking.

Fonio, pompoenbloemen en cactus

De lijst combineert bekende, hoewel in sommige gevallen nog onderbenutte ingrediënten, zoals linzen, quinoa en boerenkool, met minder bekende ingrediënten, zoals fonio, pompoenbloemen en cactus. Elk ingrediënt is onder andere geselecteerd op basis van zijn voedingswaarde, heerlijke smaak en lage impact op het milieu. Daarbij komt dat een deel van deze gewassen hogere opbrengsten hebben dan vergelijkbare gewassen en bovendien zijn sommigen zelfs tolerant voor extreme weers- en milieuomstandigheden. Dat betekent dat ze van onschatbare waarde kunnen zijn in het licht van de groeiende klimaatonzekerheid.

Drie principes

Het Future 50 Foods-rapport biedt drie basisprincipes voor een gezondere wereldbevolking en een gezondere planeet:

  • Meer variatie en een grotere hoeveelheid groenten
  • Meer plantaardige eiwitbronnen in plaats van vlees, gevogelte, zuivel en vis
  • Meer variatie in de soorten gewassen en andere bronnen van koolhydraten

De Future 50 Foods is samengesteld om deze drie verschuivingen teweeg te brengen. Tevens moet het mensen bewust maken van 50 voedingsmiddelen waar we meer van zouden moeten genieten.

Duurzaam verbouwen

Naast het uitbreiden van de verscheidenheid aan voedingsmiddelen die we eten, moeten we ook aandacht besteden aan de manier waarop we ons voedsel verbouwen en produceren. De huidige niet-duurzame landbouwmethoden intensiveren het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, beschadigen de kwetsbare natuurlijke ecosystemen van de wereld en brengen de voedselzekerheid in gevaar. Voedselproductie, met name vlees, is ook een belangrijke oorzaak van schadelijke broeikasgassen – een primaire bijdrage aan de klimaatverandering.

Dr. Tony Juniper, Executive Director of Advocacy, WWF-UK licht toe: ‘Veel mensen nemen aan dat energie en transport de grootste milieuschade veroorzaken, terwijl feitelijk ons ​​voedsel de grootste impact heeft. Daarom is het van vitaal belang dat we manieren vinden om ons te voeden zonder dat dit ten koste gaat van de aarde. Dit is een complexe taak waarvoor partnerships noodzakelijk zijn. Chefs, retailers en het publiek moeten veranderen wat er op het bord ligt voor het behoud van de wereld.’

De Future 50 Foods

The Future 50 Foods

Reageer op dit artikel