blog

Nobel streven

Restaurant

Dutch Cuisine streeft naar 80 procent groente op het bord en 20 procent dier. Nobel streven, toch? Prediken wat u moet gaan serveren, wil ik hier niet doen. Wel aansporen tot nadenken en vooruitkijken.

Nobel streven

De meeste topchefs voelen niet zo veel voor de principes van Dutch Cuisine (zie pagina 12 en 13 van deze Misset). Maar misschien is uw huidige gast over een aantal jaar wel rijp voor Dutch Cuisine. En als tachtig procent groente (nu nog) te extreem is voor u en uw gast, begin dan met 50. Of geef uw gast gewoon het goede voorbeeld en zet twee ‘Dutch Cuisine-gerechten’ op de kaart – met daarbij kort uw beweegredenen. Een beetje opvoeden.

Zelf heb ik diverse chefs over dit onderwerp gesproken. ‘Niet bemoeien met wat ik mijn gasten serveer’, ‘Zeker iets uit Amsterdam’ en ‘Mijn gast is wil dat niet’, hoorde ik. Maar er zijn er ook die al minder dier en meer groente serveren. Bijvoorbeeld chefs als Bas Cloo, Luc Kusters en Niven Kunz. Zij behoren tot de aanhangers van Dutch Cuisine.

Feit is dat steeds meer consumenten bewuster bezig zijn met hun voeding. Vooral thuis, maar ook buiten de deur. Kijk maar naar de populariteit van boeken als De Broodbuik (geen tarwe meer) en De Voedselzandloper (geen koolhydraten en meer groente). Zelf verdiep ik me in deze laatste titel. Het boek heeft overeenkomsten met Dutch Cuisine: beide adviseren meer groente en minder vlees. De Zandloper zegt ook nog: geen brood, pasta, rijst en aardappelen.

Net als altijd is de theorie hier eenvoudiger dan de praktijk. Want wat is het moeilijk om mijn voedingsgewoontes aan te passen! Dat zal ook voor u gelden: het is niet gemakkelijk datgene wat u de gast nu voorzet, ingrijpend te veranderen. Ik zet telkens kleine stapjes richting mijn doel. U ook? Reacties welkom!

Reageer op dit artikel