blog

‘Vaar niet blind op kengetallen’

Restaurant 3291

Een kengetal is een verhoudingscijfer dat een verband tussen twee bedrijfseconomische grootheden aangeeft. Kengetallen geven zowel inzicht in de actuele situatie van de onderneming als in de ontwikkeling ervan’, aldus Encyclo.nl.

‘Vaar niet blind op kengetallen’

Door middel van een kengetal kun je verschillende bedrijfseconomische grootheden met elkaar vergelijken. Veel horecaondernemers en chef-koks varen blind op de kengetallen in de horeca: 28 procent personeelskosten, 30 procent inkoopkosten en rond de 8 procent huisvestingskosten. Met behulp van deze getallen weet je hoe je bedrijf ervoor staat en kun je waar nodig bijsturen. Zit je met deze percentages in je exploitatiebegroting, dan zit je wel zo’n beetje goed, is de algemene gedachte. Maar is dat wel zo?

Samen met Maikel Lindewegen van financieel advies-bureau 402 legt Misset Horeca de drie grootste valkuilen van kengetallen bloot. Volgens Lindewegen houden ondernemers zichzelf voor de gek als ze zich door deze alom geaccepteerde percentages laten leiden. Zijn advies: vaar niet blind op kengetallen, maar blijf zelf rekenen.

Kengetallen houden namelijk geen rekening met regionale verschillen of specifieke omstandigheden van een horecazaak. Soms betaalt het zich uit door in bijvoorbeeld de zomermaanden met flexibel personeel te werken. Kies je hiervoor, dan wijkt het kengetal voor personeel af. Ook de uren van de ondernemer worden vaak niet meegeteld bij de personeelskosten. Daarnaast verschilt het percentage huisvesting per zaak. Gaat het om hartje Amsterdam of om een zaak in Noord-Groningen?

Kengetallen zijn vaak aannames van een specifiek moment en kunnen afwijken van de realiteit. Bovendien zijn het vaak veel te grove getallen. Ondernemen bestaat uit rekenen, administreren en controleren, tot in de details.