Zo vraag je werktijdverkorting aan vanwege coronavirus

Zo vraag je werktijdverkorting aan vanwege coronavirus

Door de maatregelen rondom het coronavirus moeten horecazaken in ieder geval tot 6 april sluiten. Thuisbezorgen mag nog wel. Als werkgever heeft u daarom tijdelijk minder werk. U kunt uw kosten beperken door per direct werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, aan te vragen.

Let op: heeft u de afgelopen periode werktijdverkorting aangevraagd, maar heeft u door de nieuwe maatregelen nog minder werk? Dan moet u uw aanvraag aanpassen of indien je deze al ingediend hebt contact opnemen met uw dossierbehandelaar.

Wat is werktijdverkorting? En hoe zit dat met corona?

In principe mag je als werkgever niet zomaar de afgesproken werktijd verkorten. Dit is alleen mogelijk wanneer er als gevolg van buitengewone omstandigheden minstens 20% minder werk wordt verwacht in een periode van 2 tot 24 weken. De huidige corona-uitbraak valt onder die buitengewone omstandigheden.

Met werktijdverkorting blijven medewerkers voor wie tijdelijk geen of minder werk is wel in dienst van de werkgever, terwijl de niet gewerkte uren worden betaald vanuit de WW.

Het tijdelijk minder laten werken van bijvoorbeeld uw koks of bedienend personeel kan een middel zijn om een eventueel faillissement te voorkomen. Werktijdverkorting heeft als voordeel dat er bespaard wordt op loonkosten en (als economie weer aantrekt) op wervings- en inwerkkosten.

Voorwaarden werktijdverkorting

Alle horecaondernemers voldoen op dit moment aan de voorwaarden om werktijdverkorting aan te vragen. U moeten om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting namelijk moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. De verminderde bedrijvigheid heeft een tijdelijk karakter.

2. De verminderde bedrijvigheid behoort niet tot het normale bedrijfsrisico (een bijzondere situatie die niet valt onder normale ondernemersrisico).

3. Gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderwerken, zal tenminste 20% van de ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet worden benut.

De vergunning voor werktijdverkorting geldt in eerste instantie voor maximaal 6 weken. Daarna kan er een verlenging aangevraagd worden tot maximaal 24 weken.

Aanvraag van de vergunning

De vergunning wordt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangevraagd. De aanvraag moet worden gedaan via een digitaal formulier en goed onderbouwen: waarom is er geen werk voor die mensen? Minder omzet is niet altijd minder werk voor iedereen. Dit moet per werknemer worden aangegeven. Stuur daarom een overzicht van de arbeidscontracten van uw personeelsleden (startdatum, einddatum, aantal uren) en een duidelijke motivering van het aantal uren dat gemist gaat worden. Maak daarvoor een vertaling van het verlies aan omzet naar de vermindering van de werkzaamheden en dus inzet van mensen.

Let op: u kunt voor zieke werknemers, oproepkrachten en uitzendkrachten geen werktijdverkorting aanvragen. De oproepkrachten en uitzendkrachten zult u niet meer oproepen. Voor zieke werknemers kunt u de werktijdverkorting aanvragen zodra deze niet meer ziek zijn.

U ontvangt een vergunning en dan?

Als het SZW akkoord is moet de werkgever binnen 2 dagen de WW-uitkering voor het personeel wegens werktijdverkorting aanvragen via het UWV.

De uitkering van het UWV

Er heerst momenteel nog onduidelijkheid of u het volledige loon moet doorbetalen. Voor 1 januari 2020 was dit wel het geval. Echter door wijziging in de wet lijkt dit niet meer te hoeven. Het UWV betaalt achteraf de tijdelijke WW-uitkeringen aan u uit, mits uw medewerkers voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet.

Voorbeeld uitwerking werktijdverkorting

U heeft in uw horecaonderneming 5 medewerkers in de bediening. Zij werken gemiddeld 40 uur in de week en verdienen € 2.100 bruto per maand. U kunt per medewerker in de bediening werktijdverkorting aanvragen van minimaal 8 uur (1 werkdag). U vraagt in eerste instantie werktijdverkorting aan voor 32 uur per week. In totaal levert dat u een besparing op van 80 werkdagen aan loon in 4 weken. Omgerekend komt dit neer op 80% van € 2.100, dus € 1.680 per medewerker per 4 weken of € 420 per week.

Indien u voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangt u van het UWV voor de eerste 6 weken: € 420 (bedrag per week) * 5 medewerkers * 6 weken * 75% is € 9.450 aan WW-uitkering.

Let op: de WW-uitkering bedraagt 75% over het loon voor de eerste twee maanden. Daarna bedraagt de uitkering 70%.

Gevolgen voor uw medewerkers

Doordat hun inkomen wordt aangevuld met WW, zullen zij waarschijnlijk een lager inkomen ontvangen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op hun WW-rechten. Daarom zullen zij te maken kunnen krijgen met het UWV in geval van ziekte en vakantie. Gedurende de looptijd van de werktijdverkorting is er een ontheffing van de sollicitatieplicht. Indien gewenst kunnen wij u helpen met de communicatie richting uw medewerkers.

Hulp bij aanvragen werktijdverkorting of kredieten

Wilt u graag ondersteuning bij het aanvragen van werktijdverkorting? De horecaspecialisten van DRV Accountants & Adviseurs kunnen u hierbij helpen. Ook denken ze met u mee welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus.

Dit is een partnerbijdrage van DRV. Bekijk hier een volledig overzicht van al hun partnerberichten.