Alles over Wet- en Regelgeving

Snoekbaars 'met een luchtje

Snoekbaars 'met een luchtje

Het is geen geheim dat een groot deel van de Nederlandse snoekbaars de horeca bereikt via dubieuze afzetkanalen. Volgens schatting van de Algemene...

Snoekbaars 'met luchtje

Snoekbaars 'met luchtje

Het is geen geheim dat een groot deel van de Nederlandse snoekbaars de horeca bereikt via dubieuze afzetkanalen. Volgens schatting van de Algemene...

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Met betrekking tot de brandveiligheid van (horeca)panden en het gebruik van dergelijke panden zijn de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 en de...

Speelautomatenvergunning

Speelautomatenvergunning

Niet ieder horecabedrijf heeft de behoefte om speelautomaten te plaatsen. Mocht het bedrijf daar behoefte aan hebben dan dient het op grond van de...

Hoe werkt de exploitatievergunning?

Hoe werkt de exploitatievergunning?

In de meeste gemeenten verbiedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de exploitatie van een horecabedrijf zonder vergunning van de...

Hoe gaat uw partij de Drank- en Horecawet verbeteren?

Hoe gaat uw partij de Drank- en Horecawet verbeteren?

Milieuvergunning

Milieuvergunning

Alle horecabedrijven vallen onder de milieuwetgeving. De meeste horecabedrijven hoeven echter geen milieuvergunning aan te vragen, maar kunnen...

Wabo

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort: Wabo) van kracht geworden, die de omgevingsvergunning invoert.

Hans Schmeinck in het bedrijfsrestaurant

Hans Schmeinck in het bedrijfsrestaurant

Misset Catering redacteur Hans Schmeinck weet sinds woensdag hoe zwaar het cateringmedewerkers het daadwerkelijk hebben. Schmeinck werkte een dag...