Wetten, Regels & CAO

Collectie bijgewerkt op 22-09-2023

De horeca heeft te maken met veel wetten en regels. In deze collectie is de laatste informatie over wet- en regelgeving te vinden. Ondernemers krijgen tips voor het naleven van regels en procedures met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, loon, pensioen, CAO, verlof en ziekte.