Nieuw elan voor Ouden Vogelstruys
Rick Moenen wint NK Biertappen