Pas op voor onder- en oververzekering

Iedere ondernemer sluit schadeverzekeringen af. Toch ben je er dan nog niet. Om bij schade een uitkering te krijgen, moet je de voorschriften van de...