nieuws

Geen dansfeest in Zaandam

Horeca

Het dansfeest High Energy in de Evenementenhal Hemkade in Zaandam kan komend weekeinde niet doorgaan. De bestuursrechter in Haarlem heeft vrijdagochtend het verbod van burgemeester R. Vreeman van Zaanstad op het feest bekrachtigd.

De exploitant van de hal, Zilpa BV uit Amsterdam, had donderdag in een spoedprocedure bij de rechtbank geëist dat het verbod zou worden teruggedraaid. De exploitant noemt de sluiting pure willekeur.

Rechter F. Brouwer wees het verzoek van Zilpa af. De rechter is het met Vreeman eens dat grote dansfeesten als in Zaandam ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Volgens hem komt dat vooral omdat er tijdens die feesten op grote schaal partydrugs worden gebruikt.

Brouwer wijst er daarbij op dat er tijdens feesten in de Evenementenhal geregeld ambulances ter plaatse moesten komen, bezoekers onwel werden en recent twee dodelijke slachtoffers vielen. Afgelopen weekeinde stierf een 28-jarige vrouw na het gebruik van XTC. De rechter vindt dat burgemeester Vreeman terecht de conclusie heeft getrokken dat de situatie in de Evenementenhal onbeheersbaar is.

Vreeman wil volgende week een definitief besluit nemen over het organiseren van nachtfeesten in Zaanstad. De burgemeester van Zaanstad is tevreden met het besluit. Hij gaat nu aan onder andere de GGD en politie vragen hoe zij tegen de ontwikkeling aankijken. ‘Ik wil dit type nachtfeesten onmogelijk maken.’

G. Kwakernaat van Zilpa BV denkt dat de uitslag van het kort geding geen bijdrage levert aan het veiligstellen van de volksgezondheid. Volgens hem leidt de uitspraak juist tot een groter risico. ‘Als de Hemkade wordt gesloten, terwijl wij juist zulke goede voorzieningen hebben getroffen, zet dit andere geschrokken organisatoren aan het denken. Mogelijke slachtoffers worden dan niet meer door hen geholpen.’

De expoitant heeft nog geen idee welke vervolgstappen Zilpa nu gaat nemen. Wel wil hij weer met de burgemeester overleggen over mogelijke gezamenlijke oplossingen.

Reageer op dit artikel