Nieuwe cao: 1,5% loonstijging en verbetering loonschalen

Nieuwe cao: 1,5% loonstijging en verbetering loonschalen

Een stijging van de lonen van (maximaal) 1,5 procent en verbetering van de loonschalen, dat zijn de opvallendste resultaten van de onderhandelingen over een nieuwe horeca-cao. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst loopt van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2013.

Formeel is nog sprake van een bemiddelingsresultaat, omdat de leden van de partijen aan de onderhandelingstafel zich eerst moeten uitspreken. Pas als de achterbannen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), FNV Horeca, CNV Vakmensen en De Unie allemaal positief reageren, is formeel sprake van een overeenkomst.

KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben inmiddels persberichten uitgedaan over de gemaakte collectieve afspraken.

‘7 procent meer voor beginnend barkeeper’

De nieuwe horeca-cao loopt van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2013. Opvallendste onderhandelingsresultaten zijn een algehele verbetering van de loonschalen en een lichte stijging van de lonen.

Volgens FNV-bestuurder Milen van Boldrik profiteren vooral jongere medewerkers en nieuwkomers van de aanpassing van het loongebouw. ‘Een beginnend barkeeper gaat er bijvoorbeeld ruim 7 procent op vooruit.’

Ze noemt de verhoging ‘een stap in de goede richting om als branche aantrekkelijk te blijven’en spreekt van ‘een kwaliteitsverbetering die broodnodig was’.

‘Verschil met minimumloon verhoogd’

Heino Smedes, bestuurder van CNV Vakmensen,  spreekt van een ‘boost in de goede richting. De lonen stijgen licht en de loonschalen worden fors aangepast. Daardoor wordt het aantrekkelijker om in de horeca te gaan werken.’

Volgens hem zit daarin ook de grootste winst. ‘Het verschil met het minimumloon wordt verhoogd en aan het eind van de rit is de beloning ook beter.’

Van een principeakkoord wil hij nog niets weten. ‘Daarvoor ligt het pakket te ver verwijderd van waarmee mijn bond aan deze onderhandelingen begon. De leden zullen zich er eerst over moeten uitspreken.’

Er wordt een loonsverhoging doorgevoerd van in totaal ten minste 1,5 procent over de feitelijk betaalde lonen. Smedes daarover: ‘Per 1 oktober worden de lonen met 0,75 procent verhoogd en dat ditzelfde opnieuw gebeurt op 1 juli 2013.’

Meer geld voor scholing en nachttoeslag

Als compensatie voor het vervallen van de eindejaarsuitkering in 2013 volgt er een loonsverhoging van 1,25 procent per 1 januari 2013 voor werknemers die recht hadden op de eindejaarsuitkering.

Verder krijgen hotelmedewerkers recht op een nachttoeslag van 10 procent per 1 april 2013 en wordt het scholingsbudget verhoogd van 1 naar 2 procent van de cumulatieve jaarloonsom.

Volgens Smedes is in de onderhandelingen ook alvast een belangrijke basis gelegd voor de cao ná deze. ‘We hebben vastgelegd dat we werken aan wijziging van de regels rondom tijdelijke contracten. Per 2014 zou dan de huidige contractenreeks van zes tijdelijke contracten in vijf jaar omgezet moeten zijn naar de maximale drie contracten in drie jaar-bepaling. Dat biedt alleszins ruimte voor meer zekerheid voor de individuele werknemer.’

Ontwikkelingen ontslagrecht na verkiezingen

KHN vermeldt dat laatste ook en laat bovendien weten dat ontwikkelingen rondom ontslagrecht, contracten voor bepaalde tijd en eigen risico bij WW worden afgewacht in verband met de verkiezingen die in september plaatsvinden.

‘Ook de effecten van doorbelasten van sociale uitkeringen na afloop van contracten voor (on)bepaalde tijd worden in de loop van 2013 duidelijk.’ De horeca-cao is van toepassing op circa 300.000 medewerkers.