Gezondere dranken steeds populairder, Millennials meest bewust

Gezondere dranken steeds populairder, Millennials meest bewust

Het groeiende aanbod van frisse dranken met minder suiker gaat hand in hand met veranderend consumentengedrag. Vier op de vijf Nederlanders kiest wel eens bewust voor een light of zero drankje omdat er minder calorieën in zitten. Ruim de helft (54%) van de Nederlanders, die wel eens op het aantal calorieën in frisdranken let, geeft aan hier vaker op te letten dan twee jaar geleden.

51 procent van de Nederlanders zegt de laatste twee jaar meer water te zijn gaan drinken en 41 procent drinkt vaker water met een smaakje dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit het Nationale Frisse Dranken Onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Millennials (23 -37 jaar) zijn kampioen bewuste keuzes maken: 59 procent is in twee jaar tijd meer water gaan drinken en 58 procent let bewust op het aantal calorieën als ze frisdrank drinken.

Gezondheid als trend

'Mensen maken steeds bewustere keuzes, ook in wat ze drinken', aldus Taco Juriaanse (directeur Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen, FWS). 'Het is logisch dat ze meer op calorieën letten. Een drankje met suiker op z’n tijd is prima, maar het is wel belangrijk om te blijven variëren. Water, light en zero dranken zijn al jaren bekende alternatieven. En er zijn altijd weer nieuwe ontwikkelingen zoals de vruchtensappen met toegevoegd water maar met behoud van hun volle smaak en natuurlijk de populaire mineraalwaters met een smaakje. Daarmee laat de sector zien dat het mogelijk is om gezondere keuzes te bieden die lekker zijn én aansluiten op de behoeftes van consumenten.'

Veel nieuwe frisse dranken

De groei in het aanbod wordt ook opgemerkt door de consument, waarbij 67 procent vindt dat het aanbod van light/zero frisdranken is gestegen en 83 procent water met een smaakje is gestegen ten opzichte van twee jaar geleden. 'Dit zijn herkenbare voorbeelden van categorieën waar de laatste jaren veel nieuwe introducties zijn gedaan', aldus Juriaanse. 'Dat past ook bij de afspraken die we als sector hebben gemaakt in het kader van het Preventieakkoord. Daarin is afgesproken dat in 2020 het aantal calorieën in frisse dranken met 25 procent is gedaald ten opzichte van 2012 en in 2025 een daling van 30 procent wordt gehaald. Het aanbod veranderen is een eerste stap, maar belangrijker is uiteindelijk dat de consument het omarmt en een bewuste keuze maakt.'

Water

Consumenten geven aan vooral mineraal-/bronwater (51%) en water met een smaakje (41%) vaker te drinken dan twee jaar geleden. In vergelijking met de verschillende generaties, zijn het met name de Millennials die vaker kiezen voor frisdrank light/zero dan twee jaar geleden (34%). Vruchtensap wordt door alle generaties met name gedronken bij het ontbijt en water spant de rest van de dag de kroon als favoriete frisse dorstlesser. Generatie Z (14 – 22 jaar) drinkt dit laatste, net zoals limonadesiroop,  vaker uit gewoonte dan de andere generaties.

Misverstanden frisdrank

Uit het Frisse Dranken Onderzoek blijkt dat er nog wel wat misverstanden over de verschillende dranken bestaan. Zo denkt 53 procent onterecht dat er aan 100% vruchtensap suiker wordt toegevoegd en dat een blikje energiedrank veel meer cafeïne bevat dan een kopje koffie (73%). Ook de hoeveelheid suiker in light/zero frisdrank en water met een smaakje wordt overschat. Zo denkt driekwart van de consumenten onterecht dat water met een smaakje nog suiker bevatten en twee op de drie consumenten denken dit bij frisdrank light/zero. In werkelijkheid bevatten deze dranken geen suiker.

Over het onderzoek

Het Nationale Frisse Drankenonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel in opdracht van FWS, wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlanders die minimaal één keer per maand fris drinken. Frisse dranken is de verzamelnaam voor: frisdrank regular, frisdrank light/zero, vruchtensappen/-dranken, mineraal-/bronwater, water met een smaakje, limonadesiroop aangelengd met water en energiedrank. Deze steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In totaal hebben 1.044 Nederlanders deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan waren 831 Nederlanders ouder dan 18 jaar en 213 Nederlanders tussen de 14 en 22 jaar oud (Generatie Z).