FNV: 'Uitzendbureaus steken transitievergoeding in eigen zak'

FNV: 'Uitzendbureaus steken transitievergoeding in eigen zak'

Uitzendkrachten krijgen nog steeds vaak geen transitievergoeding als ze hun baan zijn kwijtgeraakt, terwijl ze daar wel recht op hebben, meldt vakbond FNV.

Het gaat soms om duizenden euro's per persoon transitievergoeding. In totaal schat de bond het bedrag dat nog uitgekeerd moet worden op minimaal 50 miljoen euro per jaar. In de praktijk ‘geven uitzendbureaus vaak niet thuis’, zegt de vakbond op basis van signalen.

Het aantal uitzendkrachten dat aan de bond aangaf geen transitievergoeding gekregen te hebben is gestegen ten opzichte van 2020, zegt FNV. De bond deed een peiling onder bijna 200 uitzendkrachten die vorig jaar hun baan kwijtraakten. Bijna negen op de tien van de ondervraagden gaf aan geen vergoeding te hebben gekregen.

De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en bedoeld om de periode tussen ontslag of de beëindiging van een contract en nieuw werk of een uitkering te overbruggen.

Hoe zit het ook al weer met de transitievergoeding

Tot 1 januari 2020 hadden werknemers pas aanspraak op een transitievergoeding als zij minimaal twee jaar in dienst waren en het dienstverband op initiatief van de werkgever werd beëindigd.

Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers direct vanaf de eerste werkdag aanspraak op de transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet.

Volgens FNV-bestuurder Karin Heynsdijk van FNV Flex steken uitzendbureaus ‘geld dat niet voor hen is bedoeld in eigen zak’. ‘Zelfs als er actief naar wordt gevraagd, halen uitzendbureaus hun schouders op, zo hebben we ervaren.’

Reactie uitzendbranche

Belangenorganisatie de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) vindt dat de FNV op basis van het geringe aantal ondervraagden ‘wel heel vergaande conclusies trekt’, zegt een woordvoerster. ‘Jaarlijks werken meer dan 1 miljoen mensen als uitzendkracht. We missen de nuance. Dat neemt niet weg dat uitzendkrachten die hun baan verliezen en recht hebben op een ontslagvergoeding deze moeten krijgen, daarover mag geen onduidelijkheid bestaan.’

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) laat weten geen signalen te hebben gekregen van uitzendkrachten die geen transitievergoeding ontvangen na verlies van werk. ‘Waar mensen recht hebben op een transitievergoeding moeten ze deze gewoon ontvangen’, aldus een zegsman.