Horeca heeft relatief veel vrouwen in topfuncties

Horeca heeft relatief veel vrouwen in topfuncties

De horeca is één van de sectoren met relatief veel vrouwen in topfuncties. Bij de 203 bedrijven en organisaties die sinds 2008 het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend, groeide het aantal vrouwen in topfuncties gemiddeld van 17,8 naar 18,5 procent. De sector horeca en handel hoort bij de koplopers.

De meeste topvrouwen zijn te vinden in de sectoren werkgevers- en werknemersorganisaties, handel en horeca en gezondheids- en welzijnszorg. Dat staat in een onderzoek dat maandag 8 oktober is aangeboden aan minister Marja van Bijsterveldt, die verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid.

Bij ruim de helft van de bedrijven die het charter tekenden, nam het aantal topvrouwen toe; bij een derde daalde het. Het onderzoek is gedaan door het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Het Charter Talent naar de Top heeft als doel meer topvrouwen in het bedrijfsleven te krijgen.

Ook vrouwen nodig in subtop

De bedrijven die hun handtekening onder de overeenkomst plaatsten, hebben samen ruim 700.000 werknemers in dienst. In deze ondernemingen werken in sommige sectoren beduidend meer vrouwen in hoge functies dan bij andere organisaties in dezelfde bedrijfstak.

Zo bedraagt het aandeel topvrouwen bij financiële instellingen en verzekeraars die het charter tekenden 16 procent en bij bedrijven in deze sector die de overeenkomst niet hebben ondertekend 6 procent.

Om meer vrouwen aan de top te krijgen, is het volgens het onderzoek essentieel dat er ook voldoende vrouwen in de subtop van een bedrijf werken. In totaal bestaat het personeelsbestand van de bedrijven voor 40 procent uit vrouwen. Het aandeel vrouwen in de subtop bedraagt 25 procent.

Percentage nog sneller omhoog

Van Bijsterveldt is blij dat de bedrijven hun best doen om meer vrouwen aan de top te krijgen. Ze hoopt wel dat het bedrijfsleven er nog een tandje bij doet om het percentage sneller omhoog te schroeven. Met meer vrouwen aan de top ‘houdt u uw organisatie nu en in de toekomst gezond. En bovendien doet u recht aan al het talent dat we in Nederland hebben rondlopen’, aldus de minister.

Bron: ANP