nieuws

Lancering keurmerk evenementen

Catering

Op 4 april, de openingsdag van Evenement, zal in de Jaarbeurs te Utrecht het convenant “Event Audit” ondertekend worden door een aantal direct betrokken partijen, waaronder Het Sponsorhuis.

Lancering keurmerk evenementen

Het convenant vormt de basis van het in te voeren keurmerk voor betrouwbare en onderling vergelijkbare cijfers van grootschalige evenementen, beurzen, en festivals. Tot de ondertekenaars behoren de vijf grootste gemeenten van Nederland en branche organisaties als het Sponsorhuis en het Centrum voor Live Communication . Het initiatief is afkomstig van de bureaus ReSpons Evenementen Monitor , BV De Nieuwe Aanpak en Meerwaarde.

Beurzen en evenementen
Het keurmerk komt tegemoet aan de reeds jaren bestaande wens van vooral sponsors en subsidieverstrekkers, maar ook van organisatoren zelf, om meer onderzoek te doen volgens afgesproken standaarden en richtlijnen. Cijfers zijn daardoor beter met elkaar te vergelijken. De branche van beurzen en evenementen groeit en professionaliseert steeds verder. Ook de economische betekenis van de branche wordt belangrijker. Het ontbreken van gestandaardiseerde cijfers vormt mede daardoor een steeds grotere handicap. Doel is dan ook om te komen tot gestandaardiseerde cijfers. De onderzoeksmethodieken zijn vastgelegd in richtlijnen.

Oprichting stichting
Als vervolg op het convenant wordt een onafhankelijke en toezichthoudende stichting opgericht. In deze stichting nemen vertegenwoordigers uit het werkveld als bestuurslid zitting. De stichting gaat het keurmerk verstrekken aan organisatoren die (bezoek)cijfers leveren volgens de aangegeven standaardmethode.

Reageer op dit artikel