nieuws

1,5% loonsverhoging cao contractcatering

Catering

Werknemersorganisaties FNV Catering, CNV, De Unie en werkgeversorganisatie Veneca hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een eenjarige nieuwe cao contractcatering die per 1 april 2013 van kracht gaat, meldt Nieuwsbank.nl.

1,5% loonsverhoging cao contractcatering

In de nieuwe cao hebben werknemers recht op een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 april 2013.

Harry de Wit, sectorbestuurder FNV Catering, over het akkoord: ‘We zijn tevreden met het behaalde resultaat. Een loonsverhoging van 1,5 procent is niet vanzelfsprekend in deze tijd. Daarnaast wordt er gekeken naar de gelijke behandeling van ploegendienstmedewerkers en overige medewerkers omtrent werken op feestdagen. We leggen dit resultaat dan ook positief aan onze achterban voor.’
Belangrijkste punten

De belangrijkste punten in de nieuwe cao contractcatering zijn:

• De looptijd van de cao is van 1 april 2013 tot 1 april 2014;

• Loonsverhoging van 1,5 procent per 1 april 2013;

• Een werkgroep bereidt mogelijke afspraken omtrent gelijke behandeling van ploegendienstmedewerkers ten opzichte van overige medewerkers voor, wat betreft compensatie indien zij tijdens een feestdag roostervrij zijn gepland;

• Extra dagen voor vakbondsleden voor deelname aan werk- en discussiegroepen over een toekomstbestendige cao;

• De afspraken over doelgroepen blijven van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat er een WSW’er en een Wajonger per honderd werknemers een betaalde baan vindt in de contractcatering.

De leden van FNV Catering ontvangen deze week een brief met antwoordkaart, zodat zij de mogelijkheid krijgen om aan te geven of zij akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat of niet. Op basis van de respons neemt FNV Catering een besluit of zij akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat.

Reageer op dit artikel