nieuws

Miljoenencampagne in de VS

Horeca

Een campagne van vele tientallen miljoenen dollars moet de Amerikanen weer massaal naar de restaurants krijgen. Na de aanslagen van 11 september wordt in de VS veel minder buitenshuis gegeten. De restaurantsector is echter van vitaal belang voor de Amerikaanse economie.

Restaurants spelen een belangrijke rol in het leven van de Amerikanen. Veel meer dan wij eten Amerikanen zowel zakelijk als privé – buitenshuis. Sinds de dramatische gebeurtenissen van twee maanden geleden is daarin een behoorlijke kentering gekomen. In New York, maar ook elders in het land, blijven in tal van bedrijven veel tafels onbezet. En dat heeft vergaande consequenties, niet alleen voor de individuele restaurants maar voor de gehele Amerikaanse economie.

De sector genereert op jaarbasis vele honderden miljarden dollars, die samen goed zijn voor ruim tien procent van het bruto nationaal product in de VS, inclusief de omzetten bij toeleveranciers, bouw, verzekeraars en industrie. Met 11,3 miljoen werknemers is de restaurantsector de grootste werkgever in het land, zo blijkt uit cijfers van de National Restaurant Association. Elke dollar die in een restaurant wordt uitgegeven, leidt tot ruim twee dollar omzet in andere sectoren van de economie. Gaat het met de restaurants minder, zoals nu het geval is, dan heeft de totale economie te lijden.

De campagne moet de schade zo veel mogelijk beperken en borduurt voort op eerdere oproepen van onder andere burgemeester Giuliani van New York en president Bush. Die spoorden burgers kort na de aanslagen aan vooral door te gaan met ‘personal and business activities in the nation’s restaurants’, om zo de economie draaiende te houden. De campagne komt op de eerste plaats naar buiten via advertenties in dagbladen. Deze week is daar een begin mee gemaakt. Grote full color-advertenties verschijnen in USA Today, New York Times, Wall Street Journal en Washington Post.

Meer creatieve pr-uitingen en acties lanceert de National Restaurant Association via de 844.000 restaurants en outlets in het hele land. Dat de sector in Amerika vertrouwen blijft houden in de toekomst blijkt uit het doorgaan van de International Hotel/Motel & Restaurant Show volgende week in New York. Aanvankelijk was er sprake van dat het evenement geannuleerd zou worden, maar een dergelijke stap werd algemeen gezien al een té negatief signaal richting bedrijfsleven en consument.

Vakantiemarkt
In ons land worden op dit moment de gevolgen van de aanslagen voor de vakantiemarkt in kaart gebracht. Het NIPO heeft afgelopen weekeinde vakantiegangers gevraagd naar de keuzes die ze maken na de terroristische aanslagen en de bombardementen op Afghanistan. Kiezen veel mensen voor een alternatief voor het vliegtuig, zijn bepaalde bestemmingen uit de gratie of stellen mensen hun reis nog even uit? Het NIPO brengt de antwoorden op deze vragen over drie weken naar buiten.

Reageer op dit artikel