nieuws

Palingsector op koers met kwaliteitskeurmerk

Restaurant

Vissers, kwekers en handelaren werken samen met het Productschap Vis aan een kwaliteitskeurmerk voor het product paling. Volgens de partijen ligt de palingsector op koers voor een kwaliteitskeurmerk.

Palingsector op koers met kwaliteitskeurmerk

Via ‘integrale ketenbeheersing (IKB)’ krijgt de consument middels een keurmerk garanties voor kwaliteit, duurzaamheid, diervriendelijkheid en veiligheid van het product paling. Hiervoor is de regeling IKB Paling opgesteld, waarvan het ontwerp is aangeboden aan Kees Oomen, directeur Agroketens en Visserij van het ministerie van EL & I.

In het najaar van 2010 stelde de sector zich tot doel uiterlijk 1 april 2011 een IKB-regeling te presenteren. Met de aanbieding van het ontwerp door Alex Koelewijn, voorzitter van stichting DUPAN (Duurzame Paling Nederland), is aan dit verzoek voldaan.

IKB staat voor Integrale Ketenbeheersing en wordt door verschillende branches in Nederland toegepast, zoals de varkens en pluimveesector. Producten die onder de regeling IKB Paling vallen, komen van kwekerijen of uit de natuur in Nederland. De herkomst ervan wordt gecontroleerd en is volledig traceerbaar. IKB-paling is met zorg behandeld in kwekerij of door de visser.

Kees Oomen zegt blij te zijn dat de ontwerpregeling er nu is: ‘Met de maatregel van de staatssecretaris, die het vissen op paling in vervuilde gebieden uitsluit, is de voedselveiligheid van paling nu goeddeels gegarandeerd. Dit initiatief voor IKB Paling gaat echter veel verder: het laat zien dat de palingsector in Nederland innovatief is en haar verantwoording neemt naar de consument ten aanzien van duurzaamheid, kwaliteit en diervriendelijkheid’.

Bij de uitwerking van het ontwerp wordt de palingsector opnieuw nauw betrokken. In de komende weken start de werkgroep een ronde door het land om de regeling te toetsen. De controle op naleving van de regeling zal uitgevoerd worden door een onafhankelijke certificerende instelling.

Reageer op dit artikel