Hervormingen binnen FNV Horeca

Hervormingen binnen FNV Horeca

Vakbond FNV Horeca zegt de vertrapte democratie vaarwel en geeft alle leden direct stemrecht. Dit betekent dat er een eind komt aan de gekozen bondsraden. Er komt twee keer per jaar een ledencongres waar alle leden kunnen meepraten én meestemmen over de koers van FNV Horeca.

'Platter kan een organisatie niet zijn', duidt Ben Francooy, voorzitter van FNV Horeca de koerswijziging van de vakbond voor horecapersoneel. 'Onze leden hadden geen directe zeggenschap, nu wel.' De zeggenschap van de FNV-leden verliep voorheen via gekozen bestuurders.

Daarnaast kunnen de leden ook verzoeken om een ingelaste vergadering per sector:  horeca, catering of recreatie, om actuele ontwikkelingen te bespreken. 'Dit dient dan om besluiten per sector te nemen,' aldus Francooy.

Andere verandering die in gang is gezet, is het referendum onder de leden. Het hoofdbestuur kan prangende kwesties, zoals een cao-akkoord, in de vorm van een bindend referendum voorleggen aan de leden. Leden kunnen zelf ook verzoeken om een referendum, met een minimum aantal van honderd leden. Vijftig leden zijn nodig om een ledenvergadering in te lassen, een andere vorm van de nieuwe democratie waarvoor FNV Horeca op 4 juni heeft gekozen tijdens haar congres bij de Reehorst in Ede.

FNV Horeca heeft nu geen bondsraad meer, maar het hoofdbestuur blijft behouden. 'Er is maandag weer een hoofdbestuur benoemd voor de periode van vier jaar. Hier liggen financiële beslissingen, zoals de hoogte van de contributie, de begroting en ander organisatorische zaken.'

Volgens Francooy sluit de nieuwe besluitvormingsmethode van FNV Horeca exact aan op de ontwikkelingen naar een nieuwe vakbeweging waarin de landelijke FNV zich bevindt.