Toon Naber: 'Nieuwe verenigingsstructuur KHN in 2013

Toon Naber: 'Nieuwe verenigingsstructuur KHN in 2013

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht dat het in 2013 een nieuwe verenigingsstructuur heeft. Dat laat KHN-voorzitter Toon Naber weten. Naber stelt de huidige indeling van zes sectoren te grof is en niet meer voldoet.

In het ledenblad van KHN meldt Naber dat eind augustus om de tafel wordt gezeten met de sectorbestuurders om de nieuwe verengingstructuur te bespreken.

‘Als het voorstel voldoende is uitgewerkt en genoeg draagvlak heeft, leggen we het voor aan de Ledenraad. Ik verwacht dat 2013 het jaar gaat worden waarin we de oude structuur gaan omvormen naar de toekomst’, aldus Naber.

In de nieuwe structuur wil KHN werken met platforms. Hier kunnen ondernemers samen activiteiten ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Leden van KHN krijgen naast aansluiting bij een lokale afdeling ook de mogelijkheid om zelf te bepalen tot welk platform ze willen behoren.

Met deze platforms wil KHN inspelen op brancheverbreding, -vervaging en –verandering. ‘De huidige indeling van de zes sectoren (Restaurants, Hotels, Drankverstrekkende Bedrijven, Fastservice, Chinese Ondernemers en Vrije Tijd) is te grof en voldoet niet meer aan de wens’, aldus Naber.