Brandcontrole in hotels aangekondigd

Brandcontrole in hotels aangekondigd

Hotels van voor 1980 met maximaal dertig kamers worden in de tweede week van september gecontroleerd op brandveiligheid. Inspecteurs van VROM bezoeken in die week de hotels om de brandveiligheid van de gebouwen in kaart te brengen.

Dat laat het ministerie van VROM weten. Aanleiding voor de controle is een aantal hotelbranden in 2004 en 2005.

In 2007 voerde de VROM-Inspectie al een kleinschalig onderzoek uit bij twaalf oude, kleine hotels. Daaruit bleek dat de brandveiligheid bij deze hotels te wensen overlaat. Reden voor de inspectie om dit jaar een groter onderzoek uit te voeren.

De hotels die worden bezocht, moeten gevestigd zijn in gebouwen die voor 1980 gebouwd zijn en dertig of minder kamers tellen. Er zijn in Nederland ongeveer 1500 hotels die aan deze voorwaarden voldoen.

Tijdens de Nalevingsweek in september controleren de inspecteurs niet alleen of het gebouw voldoet aan de minimale regels voor brandveiligheid zoals die zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2003.

Ook kijkt de VROM-Inspectie naar het gebruik van het gebouw volgens de Model Bouw Verordening. Hierbij wordt gekeken naar de staat van het onderhoud en of bijvoorbeeld nooduitgangen niet worden geblokkeerd.

Naast de controle nemen de inspecteurs een interview af met de eigenaar om een beeld te krijgen van het naleefgedrag. Ook willen ze via het vraaggesprek onderzoeken hoe de ondernemer tegen de brandveiligheidsregels aankijkt en of hij behoefte heeft aan meer en specifieke informatie.

Na afloop van het bezoek ontvangen de hoteleigenaren een door de VROM-Inspectie opgesteld brandveiligheidslogboek. Hierin kunnen ze onder anderen hun bouw- en gebruiksvergunning kwijt en onderhoudscontracten voor bijvoorbeeld blusmiddelen bijhouden.