Banenverlies cateringsector door inbesteding overheid

Banenverlies cateringsector door inbesteding overheid

Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties moeten samen optrekken om te voorkomen dat de overheid haar facilitaire dienstverlening gaat inbesteden. Dat is de boodschap van Hans Rijnierse, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca).

De inbestedingsplannen van de overheid leiden tot verlies van kwaliteit, vakkundigheid en veiligheid. En ook de werkgelegenheid in de private sector wordt aangetast, aldus Rijnierse. ‘Als cateringbranche hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kwaliteit, voedselveiligheid en opleidingen. Door inbesteding gaat deze opgebouwde expertise verloren. Dat moet voorkomen worden.’

Werkloosheid dreigt

Werknemers van facilitaire dienstverleners, zoals de catering, komen daardoor terecht in het circuit van werkloosheid en na enige tijd kunnen ze opnieuw deelnemen aan doelgroepen projecten. Een onwenselijke situatie, aldus Veneca. Uit onderzoek blijkt dat in de cateringbranche enkele duizenden banen op het spel staan. En dat is alleen nog maar de cateringbranche. Ook in de andere facilitaire branches zoals schoonmaak en beveiliging dreigt verlies van werkgelegenheid. De facilitaire sector is van oudsher een branche die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpt. Een functie die onder druk komt te staan in het huidige sociale en economische klimaat.

Uitdagingen

Hans Rijnierse: ‘Met de grote economische uitdagingen die voor ons liggen moeten werkgevers samen met werknemers optrekken. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden. Dat minister Blok het steeds vaker over inbesteding heeft is geen goede ontwikkeling.’ Tijdens de uitreiking van de Veneca Focus, de jaarlijkse publicatie waarin Veneca terugkijkt en vooruitblikt op de trends en ontwikkelingen in de cateringbranche, aan FNV-voorzitter Ton Heerts, vonden werkgevers en werknemers elkaar in het streven naar werkgelegenheid. ‘Met elkaar moeten we de overheid overtuigen van de toegevoegde waarde van de kwaliteit en kennis van de cateringbranche’, aldus Heerts.