Onderzoek naar nieuwe meestertitel in de horeca

Onderzoek naar nieuwe meestertitel in de horeca

Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn een onderzoek gestart naar de haalbaarheid én wenselijkheid van een nieuwe meestertitel in de horeca: SVH Meester Horecaondernemer.

Naast de vijf ambachtelijke meestertitels die de branche al jaren kent (SVH Meesterkok, SVH Meestergastheer, SVH Wijnmeester, SVH Meesterschenker en SVH Meesterijsbereider) willen KHN en SVH onderzoeken of er vraag is naar een nieuwe titel.

Branche

De vraag naar deze mogelijk nieuwe titel is vanuit verschillende hoeken van de branche geuit. In deze nieuwe meestertitel moet de hoogste graad van vakbekwaamheid op het gebied van ondernemersvaardigheden in de horeca geborgd zijn. Projectleider van SVH Ricardo Eshuis:  'Vanuit verschillende kanten uit de branche is gebleken dat veel ondernemers trots zijn op hun vak en behoefte hebben aan boegbeelden.'

Meestertitel

De titel zal zich richten op ondernemer-eigenaren van alle soorten horecaondernemingen. Dat zijn bij uitstek die ondernemers die in hun eigen omgeving het verschil kunnen maken en gezichtsbepalend zijn voor de sociale omgeving waarbinnen zij opereren. De titel is dus niet gericht op franchisenemers in grote(re) ketens. Eind november zal, na een gebleken haalbaarheid én wenselijkheid, een vervolgtraject onder leiding van SVH in gang worden gezet om daadwerkelijk de nieuwe meestertitel in te vullen. Er is een stuurgroep ingesteld die het onderzoek begeleidt.