Discussie over plofkip bij McDonald's laait weer op

Het is een discussie die al jaren duurt. De centrale vraag: gebruikt McDonald's wel of geen plofkip in de nuggets? Wakker Dier zegt nog steeds van wel en gaat weer actie voeren.