Werknemers in de horeca minst vaak ziek

Werknemers in de horeca bleven vorig jaar het minst ziek thuis. Het verzuim onder horecamedewerkers bedroeg 2,2 procent. De ambtenarij kende het hoogste ziekteverzuim.
(© marco vellinga)