Weer drukte op het terras? Voorkom ongevallen op de werkvloer

Weer drukte op het terras? Voorkom ongevallen op de werkvloer

De terrassen zijn weer open en het wordt weer drukker. Het risico op een ongeval in je horecazaak neemt toe. Met alle gevolgen van dien: je werknemer kan (tijdelijk) niet meer werken en bovendien ben je als werkgever bijna altijd aansprakelijk. Welke risico's loopt jouw personeel? En: wat kun je doen om de grootste risico's te voorkomen?

Ongevallen komen in de horeca relatief vaak voor. In 2019 werd 5,7%* van de werknemers in de horeca slachtoffer van een ongeval. Dit ligt ruim boven het gemiddelde van 3,3% voor alle sectoren. En als het gaat om het aantal arbeidsongevallen met een of meer dagen verzuim eindigt de horeca zelfs op de vierde plek van alle bedrijfstakken.

Werk je veel met flexibel personeel? Dan moet je als horecaondernemer extra alert zijn: het zijn vooral oproepkrachten en ander tijdelijk personeel die het vaakst slachtoffer worden van ongevallen.** Door de hoge werkdruk worden zij vaak niet goed ingewerkt en ingelicht over de risico’s van het vak.

Grootste risico’s
Wat zijn nu de grootste risico’s op een ongeval die je horecapersoneel loopt? Volgens de nieuwste cijfers van het CBS komen deze tien ongevallen het meeste voor in de horeca:

 1. Snijden en stoten: denk bijvoorbeeld aan een glazenspoeler die zich verwondt aan een kapot glas of een kok die zich in de vingers snijdt.
 2. In contact komen met stroom, hitte, kou gevaarlijke stoffen en lawaai: vooral brandwonden komen veel voor bij keukenpersoneel. En agressieve schoonmaakmiddelen (bijvoorbeeld ontvetters) zorgen voor schade aan ogen of de huid.
 3. Fysieke overbelasting: kelners, serveersters, koks, keukenhulpen of afwassers voeren veel dezelfde bewegingen uit. Dit leidt vaak tot klachten aan armen, schouders of nek.
 4. Door een voorwerp worden geraakt: denk aan een biervat in het magazijn dat per ongeluk op een van je medewerkers belandt.
 5. Psychische overbelasting: door de hoge werkdruk, ongewenst gedrag op de werkvloer of agressieve klanten.
 6. Verkeersongeval: vooral maaltijdbezorgers lopen een groot risico op een verkeersongeval.
 7. Uitglijden, struikelen: personeel dat uitglijdt over gladde, natte of vervuilde vloeren.
 8. Bedreigd, gebeten, geschopt worden door agressieve klanten
 9. Val van hoogte, trap, ladder: denk aan een serveerster of kelner die met een te zware krat de trap op en afloopt en struikelt.
 10. Beknelling: bijvoorbeeld een medewerker in de keuken die met zijn vingers bekneld raakt in een keukenmachine.

Ongevallen voorkomen

Wil je ongevallen in je horecazaak voorkomen? Begin dan bij de basis en zorg voor een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Iedere ondernemer is verplicht om een actuele RI&E te hebben. U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. De risico-inventarisatie helpt bij het opstellen van een plan van aanpak om risico’s te voorkomen: je bepaalt welke verbeteringen je wilt doorvoeren, welke verbeteringen prioriteit hebben, wanneer je de verbeteringen uitvoert en wie hiervoor verantwoordelijk is. Voor de horeca kun je gebruikmaken van een erkend branche specifiek RI&E-instrument.  Stel een preventiemedewerker aan binnen je horecazaak om de RI&E op te stellen. Natuurlijk kun je dit ook zelf doen.

Wil je snel aan de slag? Met deze 10 tips van ArboNed voorkom je de grootste risico’s in je horecazaak:

 1. Train je personeel op het gebied van veilig en gezond werken. En zorg dat je uitzendkrachten, oproepkrachten, invalkrachten en ander flexibel personeel goed instrueert en inwerkt. Wijs hen op de risico’s binnen jouw horecazaak.
 2. Zorg voor een regelmatige keuring en onderhoud van je elektrische installaties en apparatuur
 3. Laat drukapparatuur zoals kelderbierinstallaties ook regelmatig controleren. Net als professionele koelinstallaties zoals koelcellen en vriesinstallaties.
 4. Laat keukenmachines alleen bedienen door getraind personeel en zorg voor goede instructiekaarten en aantoonbare instructie.
 5. Kies bij de inkoop van schoonmaakmiddelen voor de veiligste producten.
 6. Train medewerkers in het omgaan met agressie en geweld op de werkvloer.
 7. Houd vloeren voldoende stroef en schoon. En zorg dat je personeel geen schoenen met gladde zolen draagt.
 8. Voorkom traplopen met kratten of andere zware objecten.
 9. Markeer apparatuur met hete oppervlakten.
 10. Zorg dat je personeel werkkleding draagt met lange katoenen mouwen.

Als er toch iets gebeurt

Dan zit je als horecaondernemer niet te wachten op financiële schade en gedoe. Met een Ongevallen Collectief verzekering is financiële schade door ongevallen gedekt. Bovendien kun je gebruik maken van preventieve diensten om de kans op ongevallen te verkleinen. En je krijgt ondersteuning om ervoor te zorgen dat je medewerker weer snel aan de slag kan na een ongeval.

Als je werknemer een ongeval krijgt tijdens werktijd ben je als werkgever bijna altijd aansprakelijk. Daarnaast kan een ongeval van je werknemer leiden tot schade bij een klant. Denk bijvoorbeeld aan een klant die eten, of nog erger, een pot hete thee, over zich heen krijgt als een serveerster struikelt. Ook dan loop je als horecaondernemer het risico op een aansprakelijkheidsclaim. Zorg daarom naast een Ongevallen collectiefverzekering voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Met deze verzekering is schade aan personen en zaken van derden gedekt.

Dit artikel is gesponsord door De Goudse / zie ook partnerdossier.

*    Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (TNO, CBS, Ministerie SZW)

**  Bron: Arbobalans 2018 (TNO)