Pensioenfonds Horeca & Catering stopt met fossiele beleggingen

Pensioenfonds Horeca & Catering stopt met fossiele beleggingen

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft zijn investeringen uit de fossiele sector teruggetrokken. Volgens het fonds passen die investeringen niet meer in de huidige tijdsgeest.

Het aanpakken van klimaatverandering is daarbij een belangrijke reden, legt directeur Paul Braams van het fonds uit. 'Om een leefbare wereld te kunnen behouden is het essentieel om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen', aldus Braams. 'Dan blijft er nog één optie over: terugtrekking van onze beleggingen uit de fossiele sector.

Naast het stoppen van investeringen in fossiele energie sluit het fonds ook bedrijven uit die zijn betrokken bij de productie van olie en gas, indien deze activiteiten meer dan 50 procent van de omzet uitmaken.

Bij Horeca & Catering waren eind 2020 ruim 1,3 miljoen werknemers en ex-werknemers aangesloten. Het belegd vermogen van het pensioenfonds was op dat moment 14,6 miljard euro.