Cafetaria gedupeerd door wegafsluiting

Een bezwaar ingediend door cafetariahouder Jan Boone van City Corner, tegen afsluiting van een weg in Hengelo, is door Burgemeester en Wethouders afgewezen. Daardoor is de op het Stationsplein cafetaria volgens Boone vrijwel onbereikbaar.

Het bezwaar werd afgewezen ondanks dat de commissie bezwaarschriften van de gemeente adviseerde het bezwaar gegrond te verklaren. De gemeente zag een uitweg omdat de bezwaarcommissie opmerkte dat Boone niet heeft kunnen aangeven financiële schade te lijden die zo groot is dat de maatregel niet genomen had mogen worden. ‘Daar heb ik op de hoorzitting de kans niet voor gekregen’, vertelt ondernemer, ‘De commissievoorzitter zei, voordat ik daar aan toekwam, dat de zaak duidelijk was.’ Boone heeft al vier jaar geleden claims ingediend bij de gemeente wegens inkomstenenderving. ‘Het plein is autoluw gemaakt en doorgaande wegen zijn afgesloten. Daardoor mis ik veel impulsaankopen. Die zaak ligt bij de bestuursrechter.’