ING over 2022: 'Meer internationale bezoekers, personeelstekort en duurzaam toerisme'

Afhankelijk van wanneer het internationale reisverkeer weer volledig op gang komt heeft NBTC twee scenario’s doorgerekend. In het meest gunstige scenario komt het aantal internationale verblijfsbezoekers in 2022 op bijna 12 miljoen, 90% meer dan vorig jaar. In een minder gunstig scenario gaat men uit van zo’n 9 miljoen internationale verblijfsbezoekers, 3 miljoen meer dan in 2021.