Stadsvilla Mozaic: 'Met duurzame koffie kun je het verschil maken'

Stadsvilla Mozaic: 'Met duurzame koffie kun je het verschil maken'
Duurzaamheid is bij Stadsvilla Mozaic in alle facetten doorgevoerd, ook via besparing op gas, water en licht.

Stadsvilla Mozaic, onderdeel van Fine Hotels & Suites, hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Afgelopen jaar heeft het boutique hotel, net zoals de andere hotels in de hotelcollectie, het Green Key-certificaat ontvangen. 'We hebben duurzaamheid in alle facetten doorgevoerd: van besparing op gas, water en licht tot het serveren van koffie met een goed verhaal. Op dat gebied zijn we heel blij met onze samenwerking met De Koffiejongens', vertelt Maureen Wakelkamp, die onder andere verantwoordelijk is voor project-support.

Stadsvilla Mozaic richt zich zowel op zakelijke- als opleisuregasten. ‘We zetten echt in op oprechte gastvrijheid.We willen een thuis creëren voor de gasten en hen zoveelmogelijk op hun gemak stellen’, legt supervisor QuintyVerschoof uit. Dat begint al bij de reservering. ‘We versturengeen standaard mail, maar we proberen het mailcontactzo persoonlijk mogelijk te maken en eventuele vragen vande gasten zo goed mogelijk te beantwoorden’. Ook bij decheck-in proberen de medewerkers net even wat extra’s tebieden. ‘We stellen hen een paar vragen over het doel vanhun reis. Daar proberen we vervolgens op een leuke, originele manier op in te spelen. Als mensen bij ons verblijven,omdat ze graag de stad willen verkennen, dan leggen webijvoorbeeld een routekaartje voor ze klaar. En als er eengezin met kinderen bij ons incheckt, dan verrassen we dekinderen met een kindertijdschrift en popcorn en appelsapop de kamer. Ook kinderhanddoeken mogen natuurlijk nietontbreken.’

Warm en persoonlijk

De medewerkers blijven heel betrokken bij degasten. ‘De ochtend- en avondshift houdt nauw contactmet elkaar. Als we ’s morgens hebben gehoord dat degasten naar Madurodam gaan, dan vragen de collega’s die’s avonds werken hoe het bezoek is geweest. Zo maken wehet verblijf heel warm en persoonlijk.’

De Koffiejongens
Maureen Wakelkamp (links) en Quinty Verschoof: ‘Met duurzame koffie kun je een mooi verhaal vertellen.’

Green Key-certificering

Duurzaamheid is heel belangrijk voor Stadsvilla Mozaic.‘Onze vestiging is net als onze andere hotels Green Key-gecertificeerd. Hiermee laten we zien dat wij flink metduurzaamheid bezig zijn.’ De laatste jaren is het belang vanduurzaamheid enorm gegroeid, merkt ze. ‘Als hotelcollectie ishet belangrijk om up-to-date te blijven’, aldus Quinty.De Green Key-certificering was niet heel lastig, blikt zeterug. ‘Het was vooral een lang proces. We moesten aanveel voorwaarden voldoen. We moesten bijvoorbeeldaangeven hoeveel water, gas en licht we verbruiken en hoewe hierop proberen te besparen. Zo hebben we bijvoorbeelddeurhangers die gasten kunnen gebruiken als ze ervoorkiezen om een kamer dag niet schoon te laten maken. In ruildaarvoor krijgen ze een gratis drankje in de lounge. Een paarkamers hebben een klein terras met een paar kleine planten,die regenwater drinken in plaats van kraanwater.’

Duurzaamheid is een belangrijke factor in deze tijd - je kunt heel klein beginnen”

Quinty probeert duurzaamheid zo breed mogelijk in debedrijfsvoering te integreren. ‘We werken samen met goededoelen, zoals het Ronald McDonald Kinderfonds en Treesfor all. Bij hun reservering kunnen gasten aangeven of zewillen dat er namens hen een boom wordt gepland. Weproberen onze duurzame gedachten zo goed mogelijk tecommuniceren, zowel richting onze gasten als op socialmedia en op onze website.’

De Koffiejongens
Het hotel is Green Key-gecertificeerd: ‘Het is belangrijk om up-to-date te blijven’

Duurzame kofficupjes van De Koffiejongens

Voor het ontbijt werkt Fine samen met lokale, vaakbiologische bedrijven die duurzame producten leveren. Zelfsde koffie is duurzaam. ‘Gasten kunnen in de lounge eengratis kopje koffie inschenken. Daar staat een machine, met onze Fine koffiebonen. Bij de koffie kunnen ze ook biologischemelk en suiker en een koekje pakken.’ In de luxe kamers ensuites staat een espressomachine, om het koffiezetten voorde gasten extra gemakkelijk te maken. ‘Sinds een maand ofvier gebruiken we voor de koffie op de kamers de koffiecupjesvan De Koffiejongens. De koffiecups worden gemaakt vanmais en suikerriet. Daardoor zijn ze 100 procent biologischafbreekbaar en kunnen we ze gewoon bij het gft weggooien.Zo dragen we met de composteerbare koffiecapsule eensteentje bij voor de natuur. Ook de verpakking van de suiker-en creamersticks is gemaakt van duurzaam materiaal.’

De Koffiejongens
De duurzame koffiecups worden gemaakt van mais en suikerriet.

Het verhaal achter de koffie sprak Maureen en Quintydirect aan. ‘Dit past heel goed bij onze duurzame gedachte.De koffiecupjes hebben een luxe uitstraling. Bij iedereespressomachine staat een leuke display van bamboe.Hierop wordt het verhaal over de koffie van De Koffiejongensuitgelegd. Samen met de cupjes zorgt de display voor eenupgrade van de kamers. Hiermee kunnen we de gasten echtlaten zien dat we duurzaamheid serieus nemen.’

Zes verschillende smaken

Ook over de smaak is Quinty heel tevreden. ‘De koffie isRainforest Alliance gecertificeerd en smaakt heel erg lekker.Blijkbaar vinden onze gasten dat ook, want sinds we dezekoffiecupjes gebruiken, moeten we ze vaker bijvullen!’ Er iskeuze uit zes verschillende smaken: Lungo, Lungo Forte,Lungo Extra Forte, Espresso, Ristretto en Decaf. ‘Voorheenserveerden we op de kamer twee koffiecupjes van dezelfdesmaak. Nu kunnen we meer afwisseling bieden en serverenwe vier cupjes van verschillende smaken. Desgewensthebben we nu ook decafé koffie. We merken dat hier delaatste tijd steeds meer vraag naar komt.’

De prijs-kwaliteitverhouding van de koffie is heel goed, vindtQuinty. ‘Vaak betaal je voor duurzame koffie met een goedverhaal een hogere prijs, maar bij De Koffiejongens is dit niethet geval.’

We kunnen nu meer afwisseling bieden en serveren vier cupjes van verschillende smaken”

Continu proces

Verduurzaming is een continu proces, benadrukt Maureen.‘De meeste van onze hotels hebben zich afgelopen jaar voorde eerste keer gecertificeerd. Daarom krijgen ze dit jaar eenherhaalkeuring en vervolgens vindt deze keuring om de tweejaar plaats. Voor de keuring moeten we onder meer eenactielijst op het gebied van Maatschappelijk VerantwoordOndernemen opstellen met de doelen die we het volgende jaar willen behalen. We blijven innoveren. Momenteel zijn we aan het bouwen aan twee nieuwe hotels. Over anderhalf jaar wordt er één in Den Haag geopend en over een jaar of drie in Leiden. Ook bij de bouw en de inrichting wordt volop rekening gehouden met duurzaamheid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is echt heel nauw verbonden aan onze langetermijnvisie.’

Maureen en Quinty adviseren collega-ondernemers om goed over duurzaamheid na te denken. ‘Duurzaamheid is een belangrijke factor in deze tijd. Je kunt heel klein beginnen. Bijvoorbeeld met het serveren van duurzame koffie. Hiermee kun je een mooi verhaal vertellen en het is maar een hele kleine moeite. Dus waarom zou je dat niet te doen?’

Dit artikel is gesponsord door De Koffiejongens