Toch TVL voor starters in coronatijd

Toch TVL voor starters in coronatijd

Ondernemers die midden in de coronaperiode zijn gestart met hun onderneming, hadden geen recht op overheidssteun in de vorm van TVL. Het kabinet heeft nu besloten om coronasteun te verlenen aan ondernemingen die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor ondernemers met omzetverlies door coronamaatregelen.

In december 2021 liet de toenmalige demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken weten dat er in 2021 geen TVL-steunregeling meer kwam voor startende ondernemers.

Maar er komt nu toch TVL voor starters in 2021. Het kabinet stelt voor hen 35 miljoen euro beschikbaar. De TVL-startersregeling ondersteunt starters die in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten.

Wanneer aanvragen?

De TVL voor starters wordt tegelijk voor 2 kwartalen geopend: het vierde kwartaal (Q4) van 2021 en het eerste kwartaal (Q1) van 2022. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt deze subsidieregeling in de komende periode uit. Wanneer de regeling open gaat, is nog niet bekend.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrijf heeft zich na 30 juni 2020 en voor 1 oktober 2021 ingeschreven bij de KVK.
  • Ondernemers die zich na 30 juni 2021 en voor 1 oktober 2021 hebben ingeschreven bij de KVK, kunnen de TVL voor starters alleen voor Q1 2022 aanvragen. Voor deze groep ondernemers worden de eerste drie maanden ná inschrijving als referentiekwartaal aangehouden.
  • De subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies, het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort en een subsidiepercentage.
  • Het omzetverlies in Q4 2021 was 20% of hoger, in vergelijking met Q3 2021
  • Het omzetverlies in Q1 2022 was 30% of hoger, in vergelijking met Q3 2021. 
  • Je bedrijf moet minimaal € 1500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met de omzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 100.000.
  • Bedrijven die een subsidiebedrag van meer dan € 25.000 aanvragen, zijn verplicht een verklaring van een deskundige derde, zoals een accountant of een boekhouder, aan te leveren. De zogenoemde derdenverklaring.

Bekijk deze collectie

Horecabedrijf starten

Een eigen horecabedrijf starten is een droom voor veel mensen. Maar om die droom te realiseren moet je goed nadenken over de te voeren bedrijfsvoering, wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt, verzekeringen en nog veel meer. Deze collectie helpt je daarmee op weg.