UWV: helft werkgevers niet klaar met definitieve aanvraag NOW

Meer dan de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-coronasteun, is nog niet klaar met de aanvraag van de definitieve berekening van de loonsubsidie. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die de werkgevers daar met een extra communicatiecampagne op gaat wijzen.