UWV: helft werkgevers niet klaar met definitieve aanvraag NOW

UWV: helft werkgevers niet klaar met definitieve aanvraag NOW

Meer dan de helft van de werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-coronasteun, is nog niet klaar met de aanvraag van de definitieve berekening van de loonsubsidie. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die de werkgevers daar met een extra communicatiecampagne op gaat wijzen.

Werkgevers konden in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een deel van de loonkosten vergoed krijgen bij fors omzetverlies als gevolg van de coronacrisis, om zo massaal banenverlies te voorkomen.

Het bedrag waar ze recht op hadden, hing af van het uiteindelijke verlies aan inkomsten en de loonkosten.

NOW voorschot

Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben.

Einddatum: 22 februari

Werkgevers hebben tot en met woensdag 22 februari om hun definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. Als zij de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot terugvordering van het volledige voorschot.

De deadline geldt voor de vier NOW-periodes tussen oktober 2020 en september 2021. In totaal werden over deze vier periodes 228.000 aanvragen toegekend aan zo'n 98.000 unieke werkgevers. Het UWV keerde over deze vier periodes €9,1 miljard aan voorschotten uit.

Definitieve berekeningen

Van deze 98.000 werkgevers moeten er ruim 50.000 (51 procent) nog een of meer definitieve berekeningen aanvragen. In totaal gaat het daarmee om bijna 107.000 (47 procent) van de 228.000 uitgekeerde voorschotten waarvoor nog zo'n berekening moet worden aangevraagd.