Dalend aantal vacatures in de horeca

Het aanhoudend lage groeitempo van de economie begint het midden- en kleinbedrijf te raken. De daling in het aantal vacatures is vooral te zien in de horeca, groothandel, industrie en bouw. In de detailhandel en zakelijke dienstverlening is nog sprake van een lichte groei. Dat concludeerde de ondernemersorganisatie MKB-Nederland dinsdag op basis van haar jaarlijks onderzoek naar de werkgelegenheid.

Voor het eerst manifesteert de trage groei zich in de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij middelgrote en kleinere ondernemingen. In de twaalf maanden van juli 2001 tot en met juni 2002 is het aantal banen met ruim 23.000 gegroeid. Dat is fors minder dan in de twaalf maanden ervoor, toen de werkgelegenheid nog met 81.000 banen toenam. In totaal werken momenteel circa 2,8 miljoen mensen in het midden- en kleinbedrijf, dat is gemiddeld vijf werknemers per onderneming. Bij een aanhoudende lagere groei van de economie vreest MKB-Nederland dat het komend jaar de werkgelegenheid zal krimpen. ‘We verkeren in een situatie tussen hoop en vrees. We moeten elkaar echter niet de put in gaan praten, maar maatregelen nemen’, aldus MKB-voorzitter H. de Boer.

Zo vindt hij dat de overheid de loonkosten moet verlagen door lastenverlichting. ‘Daardoor wordt de concurrentiepositie van bedrijven internationaal verbeterd en krijgen zij het vertrouwen om weer te investeren.’Volgens De Boer moeten ook subsidies als SPAK, die het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren, niet worden geschrapt. ‘Mensen met te weinig opleiding die in tijden van hoogconjunctuur toch een baan hebben bemachtigd, vliegen er straks als eerste uit. Helemaal als zij door het afschaffen van de SPAK tien procent duurder worden in loonkosten.’

De stand van de economie werkt vertraagd door op de werkgelegenheid. In de industrie en de bouw is het aantal banen het afgelopen jaar al gedaald. Bij industriële bedrijven werden 18.000 minder arbeidsplaatsen geteld en in de bouw 5000. Volgens De Boer zorgt de binnenlandse handel nu nog voor het plusje in de werkgelegenheid. De grootste toename zit in de detailhandel. Bij verkopers van etenswaren steeg het aantal banen met 8000 en in de zogeheten non-foodsector met 13.500. Ook in de horeca en zakelijke dienstverlening was nog sprake van groei. De MKB-voorzitter waarschuwt dat bijvoorbeeld de horeca de omzet al ziet teruglopen. ‘Het is een wankele basis.’

Het aantal bedrijven dat het afgelopen jaar een vacature had op te vullen, is met 17 procent afgenomen tot 471.000. Het aantal openstaande vacatures per 1 juli ligt 27 procent lager dan een jaar eerder op 104.000.