MBO-opleiding horeca-assistent voor asielzoekers zonder status geslaagd

Het bieden van een MBO-opleiding aan asielzoekers zonder status biedt veel voordelen. Dat heeft woensdag 4 september Y. Bosma van het Drenthe College in Emmen gezegd. Op deze school loopt sinds ruim een jaar een proefproject waarin asielzoekers een gedeeltelijke of gehele MBO-opleiding tot horeca-assistent of zorghulp, inclusief stage, kunnen doorlopen.

Volgens Bosma is het niet alleen zo dat de asielzoekers blij zijn dat ze hun tijd nuttig kunnen besteden, maar voorkomt het ook maatschappelijke problemen bij deze groep. ‘Door de asielzoekers stage te laten lopen in het reguliere bedrijfsleven, verandert bovendien de publieke opinie over deze groep in positieve zin’, aldus Bosma.

Het behaalde diploma of certificaat moet volgens hem de kansen van de asielzoeker bij terugkeer naar eigen land vergroten. ‘Degenen die wel een asielzoekersstatus krijgen in Nederland, hebben een behoorlijke voorsprong op lotgenoten die nog niets hebben kunnen doen.’

Asielzoekers zonder status mogen geen Nederlandse les volgen, maar deze opleiding en stage zijn niet te doen zonder enige kennis van de taal, weet Bosma. Het Drenthe College loste dit probleem op door de asielzoekers alleen de meest noodzakelijke vaktaal te leren. Bosma: ‘Een delegatie van het ministerie keek tijdens een werkbezoek kritisch naar onze opzet en zegden toe het in deze vorm toe te staan.’

Het Drenthe College presenteert haar ervaringen op 19 september tijdens een symposium aan onder meer opleidingsinstellingen, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en gemeenten. Het is de bedoeling dat de proef landelijk navolging krijgt.